Namaz

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’deki imamların farklı mezheplerden olmaları nedeniyle peşlerinde namaz kılınamayacağı söylenmektedir. Bu doğru mudur?

Written by admin

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’deki imamların farklı mezheplerden olmaları nedeniyle peşlerinde namaz kılınamayacağı söylenmektedir. Bu doğru mudur?

Cevap: Müslümanların farklı mezheplerden oluşu birbirlerinin peşinde namaz kılmalarına engel değildir. Mescid-i Haram ve MEscid-i Nebevi’nin imamları ehl-i sünnet ve mezheplerinden Hanbeli mezhebine mensuptur. Dolayısıyla onlara uyarak namaz kılmanın caiz oluşu konusunda hiçbir kuşkuya mahal yoktur. Aksine o kutsal mekanlara gidip başka yerlerde namaz kılmak büyük yanlışlıktır.