Dini Sorular ve Cevaplar

Mesh Nedir? Meshin Hükümleri Nelerdir?

Written by admin

“meshun ale’l-huffeyn” ne demektir?

Abdestte ayak yıkamaya bedel ayaklarda olan “mest”lere mesh etmeye denir. Bir ayağı olmayanın tek ayağına giydiği meste mesh etmesi caizdir.

Mestin müddeti ne kadardır?

Mukim (yerleşik kişi) hakkında yirmi dört, misafir (yolcu) hakkında 72 saattir. Özür sahibi kimse için ise mest müddeti bir vakittir.

Mestin şartı nedir?

Mestin, ayağın farz olan kısmını örtmüş olması ve müddeti içinde mest vermeye elverişli olmasıdır. Yani meshe engel sayılan yırtık ve delik olmamalı ve mest, durmadan bir fersah yürünebilecek kadar dayanıklı olmalıdır. (bir fersah on iki bin adımdır. Her adım 75 santim olarak hesaplandığında dokuz bin metre yani dokuz kilometre mesafeye mesh ayakkabısız bir şekilde dayanmalıdır)

Mest üzerine mesh vermenin sünnet şekli nasıldır?

Parmaklar açık yani aralıkla olarak ıslak elini ayağın ucundan mestin üzerine koyup koncuna doğru topukları aşırtarak çekmektir. (Mestin hem altını hem  topuğun üstünü meshetmek Hanefi mezhepine göre müstehap dahi değilken Maliki ve Şaffi mezheplerinde mestin altı ve üstüne mesh vermek sünnettir.

Kırık üzerindeki alçı veya yaraya bağlanan sargı üzerine mesh

Sargı üzerine mesh nedir?

Yara üzerine veya çıban üzerine sargı sarılırsa, kemiği kırılarak üzeri tahta veya alçı ile kaplanırsa, özürü abdest azasında (veya bedenin her neresinde) ise, abdest alırken, guslederken orasını ne sıcak ve ne de soğuk su ile yıkamaya veya mesh etmeye kadir olamaz ise onun üzerindeki şeye bir kere mesh eder.

Hz. Peygamber (sav) Uhud vakasında aldıkları yaranın sargısına mesh vermişler ve Hz. Ali’ye (r.a.) Hayber’de bilek kemiği kırıldığında sargı üzerine mesh etmeyi emir buyurmuşlardır.

Sargı üzerine mesh etmenin müddeti var mıdır?

Kırık veya yara sargısı gibi şeylere mesh, mestler üzerine olan mesh gibi belirli bir müddeti olmayıp iyileşinceye kadar devam eder. Meshin sıhhati için onların abdest üzerine satılmış olması şart değildir.

Abdest alırken sargıyı çözmek zarar vermeyecekse çözüp oralarını yıkar ve özür mahallini mesh eder. Zarar verecekse mesh etmez.

Sargıyı çözmek zarar verecekse özür mahallinin etrafında sargı altında kalan yerleri yıkamaz gerekmez. Sargının kenarlarını, tenin açık kalan yerini mesh etmek kafidir.