Dini Konular

Meshi ne bozar? Meshi bozan şeyler?

Meshi ne bozar Meshi bozan şeyler
Written by admin

Meshi ne bozar? Meshi bozan şeyler?

  1. Abdesti bozan her şey meshi de bozar. Çünkü mesh abdestin bir parçasıdır. Mesela bir yeri kanayarak abdesti bozulan bir kimsenin meshi de bozulmuş olur; tekrar abdest alırken yeniden mestine mesh etmesi gere­kir.

Yine ayağında mesti bulunduğu halde cünüp olan bir kimse veya âdet gören, lohusa olan kadının meshi bozulmuş olur. Gusledip ayaklarını yı­kadıktan sonra tekrar mestini giyer. Bu hallerde bulunan bir kadının aya­ğını soğuktan korumak için ayrıca mest giymesinde bir mahzur yoktur. Za­ten bu halde ona mesh edecek değildir.

  1. Mesh müddetinin sona ermiş olması. Yani yolcu olmayanlar için bir gün bir gecelik, yolcu olanlar için de üç gün üç gecelik müddet dolduktan sonra artık ayaklarda bulunan mestlere mesh edilmez. Bu müddetler do­lunca mestleri çıkarıp, abdest alıp ayakları yıkadıktan sonra yeniden giy­mek gerekir.

Abdestli iken mesh müddeti dolmuş olan bir kimsenin mestlerini çıkarıp sadece ayaklarını yıkaması yeterli gelir. Bundan sonra tekrar mestlerini gi­yebilir ve üzerlerine gerektiğinde mesh yapabilir.

Şiddetli soğuktan dolayı ayağını yıkadığı takdirde ayaklarının donaca­ğından endişe eden kimse mestlerinin müddeti dolmuş olsa dahi mestlerini çıkarmadan devam ederek üzerlerine mesh edebilir.

  1. Ayakların mestten çıkmış veya çıkarılmış olması. Bir veya iki ayağın çoğu kısmının, üzerine mesh edilmiş olan mestin boğaz kısmına (koncuna) kadar çıkmış olması yahut ayaklardan birisinin tamamen çıkarılması hâ­linde mesh bozulur. Her iki ayağı da yeniden yıkamak gerekir. Bu halde iken abdestli ise sadece ayakları yıkaması yeterli gelir.
  2. Mestlerde yırtık bulunması. Ayak parmaklarının en küçüğünü dik­kate alarak üç parmak sığacak kadar bir mestte yırtık, sökük veya delik bu­lunursa veya bir mestin çeşitli yerlerindeki yırtıkların toplamı üç parmak girecek kadar oluyorsa böyle mestler üzerine mesh etmek caiz olmaz.
  3. Mestin içine su girip iki ayaktan birisinin tamamı ve yarıdan fazlası ıslanırsa mesh yine bozulmuş olur. Ayakları yıkamak gerekir.