Dini Konular

Meshin müddeti ne kadardır? Mest üzerine mesh nasıl yapılır?

Meshin müddeti ne kadardır? Mest üzerine mesh nasıl yapılır?
Written by admin

Meshin müddeti ne kadardır? Mest üzerine mesh nasıl yapılır?

Meshin müddeti

Ayağa giyilen mestlere ancak belli bir müddet içinde mesh edilir. Bu müddet yolcu olana ve olmayana göre değişir. Meshin müddeti mukimler (yolcu olmayanlar) için bir gün bir gece (yirmi dört saat), yolcu olanlar için üç gün üç gecedir (72 saat). Bu müddet, meshi abdestli olarak giyip tekrar abdestin bozulduğu andan itibaren başlar.

Mesela sabahleyin saat altıda abdest alan bir kimse tekrar abdestini boz­madan önce mesti giyer. Saat dokuzda ayağında mest bulunduğu halde ab- desti bozarsa; mest için mesh müddeti saat dokuzdan itibaren başlamış olur. Yani ertesi gün saat dokuza kadar yirmi dört saat içinde kaç defa ab­dest alınırsa alınsın, ayağı yıkamadan mest üzerine mesh edilebilir.

Mukim olan (yolcu olmayan) bir kimse ayağında mest olduğu halde yolculuğa çıkarsa mest üzerine mesh müddetini üç gün üç geceye kadar uzatabilir. Bununla beraber yolculukta olan bir kimse bir gün bir gece mesh ettikten sonra memleketine dönse müddet tamamlanmış olur, mestini çıka­rıp ayağını yıkaması icap eder.

Mest üzerine mesh nasıl yapılır?

Abdestli olarak mestleri giydikten sonra tekrar abdest bozulup yeniden abdest alınırken diğer uzuvlar yıkanıp sıra ayakları yıkamaya geldiğinde, her iki ele su döküp ıslattıktan sonra damlar halde iken parmaklar açık ola­rak önce sağ elin parmaklarıyla sağ ayağın ucundan başlayarak inciğine doğru uzunlamasına aşık kemiklerini aşmak üzere mestin üzeri el ayası do­kunmayacak şekilde yukarı doğru sıvanır. Sol elle de aynı şekilde sol ayak mesh edilir. Böylece mesh tamamlanmış olur. Buna meshin sünneti denir.

Mestlere meshin farz olan miktarı, en az ayağın ön tarafını el parmakla­rının en küçüğü ile üç parmaklık yeri mesh etmektir. Üç parmaklık yer mesh edildiği zaman ayakları yıkama yerine geçer, mesh yerine getirilmiş sayılır.

Mestlerin alüna ve yan taraflarına mesh edilmez. Mestin üzerini iki veya üç defa mesh etmek sünnete uygun değildir. Yine, mestin her tarafını mesh etmekle mesh yerine gelmiş olsa da sünnet yerine getirilmiş olmaz.