Dini Konular

Mestler üzerine mesh etmek nedir?

Mestler üzerine mesh etmek nedir
Written by admin

Mestler üzerine mesh etmek nedir?

Mest

Aşık kemiklerini kaplayacak şekilde ayağa giyilen deri ve keçe gibi maddelerden yapılmış olan bir çeşit ayakkabıdır.

Mesh:

Abdest alırken ayakları yıkama yerine ayaklara giyilen mestler üzerine ıslak eli sürmek demektir.

Peygamber Efendimiz (a.s.m.) bizzat kendisi mest giyip abdest alırken üzerini mesh ettiği gibi, ümmetinin de mestler üzerine, gerek yolculuk es­nasında, gerekse diğer zamanlarda mesh edebilecekleri ruhsatını vermiştir. Habeş Necaşi’si Ashama’nm kendisine hediye olarak gönderdiği bir çift si­yah mesti Peygamberimiz giyer, abdest alırken, ayak yıkama yerine onlara mesh ederdi.110 Yine ashaptan yetmiş kadar zat, Peygamberimizin mestler üzerine mesh ettiğini haber veriyorlar. Başta Aşere-i Mübeşşere’den olan sahabiler olmak üzere, seksen kadar sahabinin de mest üzerine mesh ettik­leri bildirilmektedir.

Böylece mest giymenin ve üzerine mesh etmenin hem tatbiki sünnette hem de sözlü sünnette yerinin olduğu anlaşılmaktadır.

Bir sünnet-i müekkede olan mestler üzerine mesh etmek dinimizin ge­tirmiş olduğu bir kolaylık ve ruhsattır. Meshin en büyük faydası, bilindiği gibi kış günlerinde ayakları soğuktan korumaktır. Arzu eden kadın erkek her Müslüman bu ruhsattan faydalanarak ayaklarını yıkama yerine, giymiş oldukları mestlere abdest esnasında mesh edebilirler. Mestler üzerine mesh etmek sadece abdestte geçerlidir. Gusülde mesh olmaz. Mestleri, yolcu olan olmayan herkes istedikleri zaman giyebilir, mesh edebilirler.

Mestler üzerine mesh etmek bir ruhsat olarak mümkünken, arzu eden kimse mest giydiği halde bir azimet olarak sevabı daha çok olduğu için her abdest alışında ayağını yıkayabilir.