Dini Konular

Mestler üzerine meshin caiz olmasının şartları nelerdir?

Mestler üzerine meshin caiz olmasının şartları nelerdir
Written by admin

Mestler üzerine meshin caiz olmasının şartları nelerdir?

Ayaklara giyilen mestlerin üzerine meshin caiz olabilmesi için bazı şart­ların bulunması lazımdır. Bu şartlardan birisi bulunmadığı takdirde yapı­lan mesh caiz olmaz. Onunla namaz kılınmaz.

Bu şartlar şunlardır:

  1. Mestler abdest aldıktan sonra ayağa giyilmeli. Önce abdest alınır, alman bu abdest bozulmadan mestler giyilir. Abdest bozulup tekrar alına­cağı zaman ayakları yıkamak yerine mestlerin üzerine mesh edilir.
  2. Mestler, topuklar (aşık kemikleri) de dahil olmak üzere ayakların her tarafını tamamen kaplamış, örtmüş olmalıdır. Bu meselede mestlerin ya­pılış biçimleri değil de ayağa giyilip bağlandıktan sonra topukları kaplamış olması gerekmektedir. Yani, ayağa giyildiği zaman bağlandığı veya fermu­arı çekildiğinde aşık kemiklerini iyice kapatıyorsa aranan şart yerine getiril­miş demektir. Bunun için topuklar açıkta kalacak şekilde giyilen iskarpin ve kısa bot gibi ayakkabılar mest yerine geçmez. Ayağa giyilen mestler on iki bin adımlık (yaklaşık 9 kilometre) bir yol yürünebilecek kadar dayanıklı ve sağlam olmalıdır. Ayrıca mestler yü­rümeye uygun deri ve kumaş gibi bir şeyden yapılmış olmalı. Bunun için mesela tahta gibi sert bir maddeden yapılan mest olmaz.
  3. Her mestin topuklarından aşağıda, ayak parmaklarının küçüğü ile üç parmak miktarı bir yırtık, sökük veya delik bulunmamalıdır. İki mestte bu­lunan yırtık bir araya getirilerek hesap edilmez. Yani birisinde bir parmak, öbüründe iki parmak kadar bir açıklığın bulunması zarar vermez. Diğer ta­raftan üç parmak kadar sökük bulunduğu halde açılmaz ve ayak görün­mezse yine meshe zarar vermez, mesh edilebilir.
  4. Mestler ayağa giyildiğinde bağlamadan da kendi başlarına ayaklar üzerinde durabilecek derecede kaim olmalıdır. Çünkü çok ince olan mest­ler giyilerek yürününce fazla dayanmaz.
  5. Mestler suyu emerek ayakları ıslatacak derecede ince ve şeffaf ol­mamalıdır.
  6. Her ayağın ön tarafında en az elin küçük parmağıyla üç parmak ka­dar mesh edilecek bir kısım bulunmalıdır. Bundan dolayı, ayağının ön kısmında bu kadar bir yer bulunmayan, yani ayağının ön tarafını kaybet­miş olan bir kimse ökçesi mevcut olsa da giydiği mestlerine mesh edemez, ayağmı yıkaması gerekir. Aşık kemiklerinden itibaren ayağı kesilmiş olan kimse ise artık onu yıkamaz. Öbür ayağı mevcutsa ona giymiş olduğu mes­te mesh edebilir.

Originally posted 2017-03-31 10:09:42.