Mezhepler

Mezhepler Hakkında Genel Bilgiler

Mezhepler Hakkında Genel Bilgiler
Written by admin

Mezhepler Hakkında Genel Bilgiler
Mezhepler Hakkında Genel Bilgiler
Hanefi Mezhebi

Ameli mezhepler 4 kısımdır. Bir tanesi de Hanefi Mezhebidir. Bu Mezhebin İmamı İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleridir. Asıl adı Numan dır. Babasının adı Sabit’tir. Hicri 80 yılında Küfede dogmuştur. 150 yılında Bağdatta vefat etmiştir.
Hanefi mezhebinde Ebu Hanife’nin ders halkalarında yetişen Ebu Yusuf, Muhammed ve Züfer gibi âlimlerin son derece önemli yeri vardır.
Türkiyede Diyanetin kabul ettigi ana mezhep Hanefi mezhebidir.

Şafii Mezhebi
Bir önceki konuda belirttigimiz gibi Ameli mezhebleri 4 tanedir. Bunarda Hanefi ve Maliki mezhebini bir önceki konularımızda anlatmıştık bu konumuzda ise Şafii Mezhebin den bahsetmeye çalışacagız. Şafii Mezhebi‘nin imamı İmam-ı Muhammed Bin İdris Eş-Şafii‘dir.
Hicri 150 yılında Gazze de doğmuş 204 yılında Mısır’da vefat etmiştir. Şafii Mezhebi İslam da en çok tabi olunan 2 mezheb ten bir tanesidir. İmamı Şafii ilk olarak Fıkıh ile ilgili görüşlerini belirten Er-Risale isimli Fıkıh eserini kaleme alarak Fıkıh usulünü ortaya koymuştur. Bir sonraki makalemizde birlikte olmak ümidiyle ALLAH’a emanet olun.

Maliki Mezhebi
Ameli mezhepler 4 tanedir . Bir önceki konumuzda maliki mezhebini kısaca anlatmaya çalıştık . Bu konumuzda da Maliki mezhebini anlatmaya çalışacagız. Maliki mezhebinin imamı İmam-ı Malik Bin Enes’tir. Hicri 93 yılında medine de dogmuştur. 179 yılında yine medinede vefat etmiştir.
Maliki mezhebi daha çok İmam Malik’in talebeleri vasıtasıyla Mısır, Kuzey Afrika ve Endülüs’te yayılmıştır. Bugün de Afrika’nın kuzeyi ve batısındaki Libya, Trablus, Tunus, Cezayir, Fas, Merakeş, Sudan ve Afrika sahillerinin çoğunluğu Maliki olup, Irak, Suriye, Hicaz ve yukarı Mısır’da da bağlıları bulunmaktadır.

Hanbeli mezhebi
Ameli mezheb’lerden birtanesi de Hanbeli Mezhebi‘dir. Bir önceki konumuzda sizlere Ameli Mezheplerden Hanefi Mezhebi , Maliki Mezhebi ve Şafii Mezhebinden bahsetmiştik bildiginiz gibi ameli mezhepler 4 tanedi , Son olarak Hanbeli Mezhebi hakkında bilgi aktarmaya çalışacagız sizlere, Hanbeli Mezhebi nin imamı İmam-ı Ahmet İbni Muhammed İbni Hanbel’dir. Hicri 164 yılında Bağdatta dogmuş, 241 yılında yine Bağdatta vefat etmiştir.
Bir önceki konularda anlattıgımız itikadi ve ameli mezhepler hak mezheblerdir. Bunların dışındaki mezhebler “Ehl-i Sünnet ve-l Cemaat” anlayışının dışına çıktıkları için batıldırlar.
Kaynak: Yayına Hazırlayan Mahmut Eren Temel Dini Bilgiler Kitabından alıntıdır.
Hanbeli mezhebi Hakkında Bilgi, batıl mezhepler, itikati mezhepler, ameli mezhebler, hnbeli mezh

Kaynak: Bu yazımız  Mahmut Eren nin Kur Sistemli  Temel Dini Bilgiler Kitabından Paylaşılmıştır.