İslam Tarihi Mübarek Gün Ve Geceler

Miraç Gecesinin Önemi

Written by admin

Miraç Gecesinin Önemi

Miraç gecesi İslam aleminin en kutsal gecelerinden biridir. Miraç kelime anlamı olarak yükselme, merdiven anlamlarına gelmektedir. İslamdaki yeri ise Hz. Muhammed’in göğe yükselerek Cenab-ı Hak’ın katına kabul edilmesi olayıdır. Miraç hicretten önceki Recep ayının 27. Gecesi gerçekleşmiştir.  Bu olay Kur’anı Kerimde anılmaz, fakat birçok hadis bu konuda ayrıntılı olarka bilgi vermektedir.
mirac-gecesinin-onemi

Hz. Muhammed Mekkeden Kudüs’e Burak adında bir cennet bineği ile gelir. Kudüse gelmeden önce Hz Musanın ‘nın makamında iki rekatlık bir namaz kılarak Mescid-i Aksâ’ya gelir. O anda bütün peyagmlar orada onu bekliyordur. Hz. Muhammed bütün peygamberler ile iki rekatlık bir namaz kılarak hutbesini okur.

Semanın sırası ile bütün katmanlarına uğradı. Orada Hz. Adem, Hz. Yahya ve Hz. Îsa, Hz. Yusuf, Hz. İdris, Hz. Harun, Hz. Musa ve Hz. İbrahim peygamberlerle görüştü . Bu görüşmelerden sonra  bir merdiven getirilmiştir, efendimiz o güne kadar hayatında öyle güzellikte bir şey görmemiştir. Efendimiz Hafaza katına çıktığında ona Cehennem gösterilmiştir. Orada azap çeken kavimleri görmüştür. Yolculuğa devam ederken 7.katta kevser ağacını görmüştür. Kevser ağacının rahmet suyunda yıkanıp geçmiş gelecek bütün günahlarından arınmıştır. Kevser ağacından yoluna devam ederek Cennete girmiştir ve cenneti şöyle tabir etmektedir. “Orada göz görmedik, kulak işitmedik, beşerin hayal ve hatırına gelemeyecek olan şeyler gördüm”

Son aşamaya gelmiştir, Sidretü’l Münteha da efendimiz Allah ile buluştu orada Efendimiz’e ümmetinden Allah’a şirk koşmayanların ve kalplerinde hardal tanesi kadar iman bulunanların Cennet’e gireceği müjdelendi. Bu gece ibadet, dua geçirmek en hayırlısıdır.

Originally posted 2016-11-28 10:19:04.