Mübarek Gün Ve Geceler

Mübarek Gün Ve Geceler

Mübarek Gün Ve Geceler
Written by admin

MÜBAREK GÜN ve GECELER

Allah’u Teâlâ hazretleri bazı insanları diğer bazısına, bazı mekânları diğerine üstün kıldığı gibi, bazı zamanları da diğer bazısına göre üstün kılmıştır. Biz bunlara mübarek gün ve geceler deriz.
mubarek-gun-ve-geceler

A.MÜBAREK GÜNLER

Hicri yılbaşı, Aşure günü, Cuma günü, Arefe günü ve Bayram günleridir. Bunları kısaca açıklayalım;

1.Hicri Yılbaşı:

Muharrem ayının birinci günüdür. Bu günün yılbaşı olmasına Peygamberimizin(s.a.v) vefatından sonra kara verilmiş olsa da İslam’ın simgesi olduğundan ve Hicret’i hatırlattığı için kutsaldır.

2.Aşure Günü:

Muharrem ayının 10.günüdür.  Allah-u Teâlâ birçok peygamberine bu günde ihsanda bulunmuştur. Peygamber Efendimiz(s.a.v) de bu günü faziletine işaret etmiş ve oruçlu geçirilmesini tavsiye buyurmuştur.

3.Cuma Günü:

Müslümanların haftada bir Cuma namazı kılmak için toplandıkları gündü. Kur’an-ı Kerim’de şeriflerde fazileti bildirmiştir.

4.Arefe Günü:

Kurban bayramından önceki gündü. Bu günde hacılar Arafat’ta vakfe için toplanır. Bu günün kutsallığı da yine Peygamber Efendimizin Hadis-i şeriflerinden anlaşılır.

5.Bayram Günleri:

Ramazan ayından sonraki Şevval ayının 1.günü Ramazan Bayramı, Zilhicce ayının 10, 11, 12 ve 13. Günleri de Kurban Bayramı’dır. Bu günlerin dışında üç ayların( Recep, Şaban ve Ramazan) her günü de Müslümanlarca mübarek kabul edilmiştir.

MÜBAREK GECELER:

Bu geceler Mevlidi Kandili, Regaip Gecesi, Miraç Gecesi, Berat Gecesi ve Kadir Gecesi’dir.

1.Mevlid Kandili:

Peygamber Efendimizin(s.a.v) doğduğu gecedir. Peygamberimizi(s.a.v) yad etmeye bir vesile olduğu için Müslümanlarca mübarektir. Bu gece Rebiulevvel ayının 12.gecesidir.

2.Regaip Gecesi:

Recep ayının ilk Cuma gecesidir. Regaip atıyyeler, hediyeler manasındadır. Allah-u Teale hazretleri bu gece kullarına çok ihsanda bulunduğu için bu adı almıştır.

3.Miraç Gecesi:

Recep ayının 27.gecesidir, Peygamber Efendimizin(s.a.v) miraca çıktığı gecedir. 5 vakit namaz da bu gece farz kılınmıştır. Miraç hadisesi Allah-u Teala’nın hiçbir peygambere nasip etmediği, Peygamberimize (s.a.v) has bir mucizedir. Bundan dolayı bu gecenin ehemmiyeti büyüktür.

4.Beraat Gecesi:

Şaban-ı Şeref’in 15.gecesidir. İnsanların hayat ve rızıklarının takdir edildiği, Müslümanların aff-ü mağrifete mazhar oldukları bir gecedir. Bu gecenin ehemmiyeti Hadis-i şeriflerde de bildirildiği için Müslümanlarca pek mübarektir.

5.Kadir Gecesi:

Ramazan-ı Şerif’in son on gününde özellikle de 27.gecesi olması kuvvetle muhtemeldir. Kur’an-ı Kerim de bu gece indirilmeye başlanmıştır. En hayırlı gece Kadir Gecesi’dir.

Bunların dışında yukarıda zikrettiğimiz mübarek günlerin geceleri de mübarektir. Bu gün ve geceleri ibadet ve zikir ile ihya etmeye çalışmak gerekir.