Namaz

Müezzinlik yapmak için bir yaş sınırı var mıdır?

Müezzinlik yapmak için bir yaş sınırı var mıdır?
Written by admin

Müezzinlik yapmak için bir yaş sınırı var mıdır?

Cevap: Müezzinlik yapacak kişilerin en az temyiz (iyiyi kötüden, hayrı şerden ayırma) çağına varmış olmaları gerekir. Bu durumdaki çocuğa mümeyyiz denir.

Mümeyyiz çocukların okudukları ezan, getirdikleri kamet geçerlidir. Bu itibarla büluğ çağına yaklaşmış erkek çocuklarının müezzinlik yapmaları caizdir.