Mülakata Hazırlanıyorum

Mülakata Hazırlanıyorum -1-

Written by admin

MÜLAKATA HAZIRLANIYORUM

-Fıkıh Soruları-

Aşağıda ki sorular geçmiş mülakatlarda sorulmuş sorulardır.Cevaplarını da biz sizler için kısa ve öz olarak hazırladık.

SORU 1➡Namaz, oruç, zekat, hac ne zaman farz kılındı?

CEVAP 1✅
Namaz hicretten bir buçuk yıl önce farz kılındı.
Ramazan orucu hicretten 2 yıl sonra farz kılındı.
Zekatta hicretten 2 yıl sonra farz kılındı.
Hac ise hicretten 9 yıl sonra farz kılındı.
(Hicret 622 yılında oldu.)

SORU 2➡ Adak kurbanının etinden kimler yiyemez?

CEVAP 2✅
Fakîr veya zengin, adakta bulunursa, adak hayvanın etinden yiyemez ve zekât verilmesi câiz olmayan anasına, babasına, evlâtlarına, kocasına veya karısına, fakîr olsalar da, yediremez.

SORU 3➡ Zekat kimlere verilmez?

CEVAP 3✅
Zekat ihtiyaç sahibi bile olsalar şu kimselere verilmez:
1) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalarına (anaanne, babaanne, dede)
2) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklarına,
3) Müslüman olmayanlara,
4) Karı-koca birbirlerine, Zekât veremez.

SORU 4➡Haccın farzları nelerdir?

CEVAP 4✅Üç adet farzı vardır.
1-)İhram
2-)Arafat vakfesi
3-)Ziyaret tavafı

SORU 5➡Oruç tutmamayı mübah kılan haller nelerdir?

CEVAP 5✅

-Sefer
-Hastalık
-Gebelik ve Çocuk Emzirmek
-Yaşlılık
-İleri derecede açlık ve susuzluk
-Zor ve meşakkatli işlerde çalışmak

SORU 6➡Muttefakun aleyh nedir?

CEVAP 6 ✅
Buhâri ile Müslim’in her ikisinin ittifakla sahih kabul ederek sahihlerine aldıkları hadîslere denir.

SORU 7➡Kaç tane Kur’an okuyuş çeşidi vardır?Ve bunlar nedir?

CEVAP 7✅

4 adettir.

*Birincisi:Tahkik okuyuşu.Tertilde denir.Yani her bir kelimenin, ayetin hakkını vererek tecvide uygun şekilde tane tane okumak.

*İkincisi:Hadr okuyuşu.Genelde Teravih namazlarında okunan okuyuş çeşididir.Tecvit ve mahreçe dikkat edilir lakin süratli şekilde okunur.Caizdir.

*Üçüncüsü tedvir okuyuşu.Tahkik ile hadr arası bir okuyuştur.Caizdir

*Dördüncüsü Hezreme Okuyuşu.Mahreçlerin ve tecvitin tamamen yok edildiği süratli uygun olmayan okuyuştur.Haramdır.

SORU 8➡
Hac’da Arafata yetişemeyip vakfesini yapamayan kişi ne yapmalıdır?

CEVAP 8✅
Arafatta vakfe Haccın farzdır.Bu farzın herhangi özürden dolayı yerine getirilememesinede “fevat” denir.Hangi haccı yapıyorsa hüküm ona göre değişir.(İlmihalden fevat konusunu okuyunuz.)

Allah mülakatta başaralı olmanızı nasip etsin.

Originally posted 2016-12-30 10:46:00.