Mülakata Hazırlanıyorum

Mülakata Hazırlanıyorum -11-

Mülakata Hazırlanıyorum -11-
Written by admin

Mülakata Hazırlanıyorum -11-

Tecvitten Birkısım Kesit

✅Tekrir: Tecvid
ilminde:“Tekrir sıfatının harfi olan ra ( ر) yı okurken dil ucunun
titremesine” denir. Tekrir şöyledir: Dilin ucuna yakın
olan kısmını üst damağa basarak, oradan sürçer gibi titreyerek durulur.

✅Tefeşşi:Tecvid
ilminde: “Tefeşşi harfi olan ( ش) harfini telaffuz ederken sesin dil ile
damak arasında yayılması ve ( ظ) harfinin mahrecine  kadar
uzamasıdır.”

✅Safir:Tecvid ilminde:
“Safir harfleri olan ( ص س ز ) harflerini okurken, kuş veya ıslık sesine
benzer keskin bir sesin çıkmasıdır.”

✅Itbak:Tecvid
ilminde: “Itbak harfleri okunduğu zaman, dilin üst damağa yapışması”
demektir. Itbak harfleri bunlardır:( ص ض ط ظ )

✅Kalkale:Tecvid ilminde: “Kuvvetli bir ses işitilinceye kadar mahrecin kımıldamaması” demektir. Kalkale harfleri bunlardır (ق ط ب ج د)

✅İnhiraf: Tecvid ilminde:“Kendisinde inhiraf sıfatı bulunan lam ( (ل
ve ra ( ر) harflerini telaffuz ederken dilin yukarıya yönelmesidir.”

Mülakatta tecvit ilmi genellikle Kuran-ı Kerimi yüzüne okurken yanlış okunulursa sorulur.Tabi ne yapmamız gerektiğide sorulduğu gibi bu tecvitin isminin de ne olduğu sorulur.

Yukarıdaki terimler çok fazla aşikar olmadığımız lakin mülakatta sorulduğu için ayrıca bir konu olarak yazılmıştır.

Rabbim ilmimizi artır.