Mülakata Hazırlanıyorum

Mülakata Hazırlanıyorum -20-

Mülakata Hazırlanıyorum -20-
Written by admin

Oruç nedir ve kimlere farzdır?
Tanyerinin ağarmasından (imsak vaktinden) akşam güneş batıncaya kadar yemek, içmek ve şehvetten uzak durmaktır. Oruç müslüman, akıllı ve ergenlik çapına girmiş olan kimselere farzdır.

Orucu başka zamanda tutmayı mübah kılan özürler nelerdir?
Hastalık, yolculuk, ölümle veya zor bir durumla karşı karşıya gelmek, şiddetli açlık ve susuzluk, yaşlılık ve düşkünlük.

Fidye ne demektir?
Oruç tutmaya gücü yetmeyen düşkün ve yaşlı kimseler ile iyileşme ümidi olmayan hastalar, Ramazan ayının her günü için fakirlere bir fidye verir.

Haccın edasının şartları nelerdir?
– Vücut bakımından sağlıklı olmak
– Yol güvenliği olması
– Kadının yanında kocası veya evlenmesi caiz olmayan bir akrabası bulunması

Hac kimlere farzdır?
Akıllı, ergenlik çağına gelmiş, Müslüman, hür, hacca gidip gelinceye kadar kendisinin ve ailesinin geçilebileceği maddi güce sahip olan kimselere farzdır.

Haccın farzları nelerdir?
– İhrama girmek
– Arafatta vakfe durmak
– Kabe’yi tavaf etmek

Kaç çeşit Hac vardır?
– Haccı ifrad
– Haccı temettü
– Haccı Kıran

Haccı ifrad ne demektir?
Umresiz yapılan Hac demektir. Hacı adayı ihrama girerken sadece Hacc ibadetine niyet eder ve Hac ibadeti ile ilgili vazifelerini yerine getirir. İfrad Haccını gerçekleştirenlere Kurban ibadeti vacip değildir.

Haccı temettü ne demektir?
Umre ve Haccı ayrı ayrı ihrama girerek yapmaktır. Hacı adayı öncelikle umre yapmak için ihrama girer, umre vazifesini gerçekleştirdikten sonra ihramdan çıkar. Hac için gün geldiğinde yeniden ihrama girer ve Hac vazifesini tamamlar. Kurban kesmek vaciptir.

Haccı Kıran ne demektir?
Umre ve Haccı bir ihramda yapmaktır. Hacı adayı ihrama girerken hem umreye hem de Hacca niyet eder. Önce umreyi sonra Haccı yapar. Kurban kesmek vaciptir.

İhram ne demektir?
Hac ve umre yapacak olan kimsenin diğer zamanlarda helal olan bazı fiiller ve davranışları belirli bir süreliğine kendine haram kılmasıdır. İhram erkekler için iki parça beyaz havludur. Kadınlar için kendi elbiseleridir. Uzunca bir entari şeklinde olursa daha efdaldir.

Umre ne denir?
Belli bir zamana bağlı olmadan usulüne göre ihrama girdikten sonra tavaf etmek, sa’y yapmak ve ihramdan sonra tıraş olmaktan ibarettir. Umre ibadeti bir sünnettir ve belirli bir zamanı yoktur. Arefe günü ve onu izleyen kurban bayramı günlerinde umre yapılmaz.

Vakfe nedir?
Hacda Arafat ve Müzdelife denilen yerlerde belirli zamanlarda bir süre kalmaktır. Arafat vakfesi farz, Müzdelife vakfesi vaciptir.

Tavaf nedir?
Kabe’nin etrafını usulüne göre 7 defa dönmektir.

Sa’y nedir?
Kabe’nin yakınında bulunan Safa ve Merve tepeleri arasında gidip gelmektir. Bu gidip gelmeler Safa’dan Merve’ye dört, Merve’den Safa’ya üç olmak üzere toplamda 7 keredir.

Telbiye nedir?
İhramlı olarak ve yüksek sesle: “Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, inne’l-hamde ve’nnimete leke ve’lmülk, la şerike lek” demektir.