Mülakata Hazırlanıyorum

Mülakata Hazırlanıyorum -3-

Mülakata Hazırlanıyorum -3-
Written by admin

➡MÜLAKATA HAZIRLANIYORUM -3 ⬅

SORU 1➡İşmam nedir?Örneği nedir?

CEVAP 1✅Sükundan sonra ötre harekesine işaret ederek dudakların ileriye doğru toplanması, yumulmasıdır.”
İşmam; Sağırlar için yapılır. Sadece ötrede olur.
Asım Kıraatında, Yusuf 11. âyette geçen, işmamlı okunuşu” لاَ تَأْمَنَّا ” olan kelimeden başka yerde işmam yapılmamıştır.

SORU 2➡İmale nedir?Örneği nedir?

CEVAP 2✅
Üstün harekeyi esreye doğru meyilli okumaya” denir.
İmâle ile okuyuşun Asım kıraatindeki tek örneği “ مَجْرَیھَا ” (Hûd, 11/41) ayetidir.Bu ayette “ra” harfinin
harekesi olan üstün, esreye meylettirilerek okunacağından “ra” harfi de ince okunur.

SORU 3➡Kaç çeşit Hac vardır?

CEVAP 3✅
İfrad Haccı
Kıran Haccı
Temettu Haccı

SORU 4➡Takip ettiğimiz kıraat ve rivayeti
nedir?

CEVAP 4✅İmam-ı Asım, bizim okuduğumuz şeklin imamıdır. Biz İmam-ı Asım’ın kıraatini, Hafs’ın rivayetini takip ederiz.

SORU 5➡Tafsili iman ve icmali iman nedir?

CEVAP 5✅
⚫İcmâlî İman: İnanılacak şeylere kısaca ve toptan inanmak demektir. İmanın en özlü ve en kısa şekli olan icmâlî imandır
⚫Tafsili İman:İnanılacak şeylerin her birine, açık ve geniş şekilde, ayrıntılı inanmaya tafsili iman denir.

SORU 6➡Muktedî, müdrik, lahik, mesbuk nedir?

CEVAP 6✅
İmama uyan kişiye muktedî,
namazı tamamen imamla birlikte kılan kimseye müdrik,
İmamla birlikte namaza başlamasına rağmen, namaz esnasında başına gelen bir durum sebebiyle namaza ara vermek zorunda kalan ve bu sebeple namazın bir kısmını imamla birlikte kılamayan kimseye lâhik,
 İmama namazın başında değil, birinci rek‘atın rükûundan sonra, ikinci, üçüncü veya dördüncü rek‘atlarda uyan kimseye mesbûk denir.

SORU 7➡Sebeb-i Nüzul Nedir?

CEVAP 7✅
“İndirilme sebebi” anlamına gelen bu tabir, Hz. Peygamber’in (as) risâlet döneminde vuku bulan ve Kur’an’ın bir veya birkaç âyetinin yahut bir sûresinin inmesine yol açan olayı, durumu ya da soruyu ifade etmek üzere kullanılır.

SORU 8➡Melekler ve görevleri nelerdir?

CEVAP 8✅
Mukarrebun ve illiyyün melekleri: Allah’ı tesbih ve anmakla görevli meleklerdir.

Kiramen Kâtibin: Hafaza melekleri de denir. Günah ve sevapları yazmakla görevli olan meleklerdir.

Rıdvan: Cennetteki meleklerin başıdır.

Malik: Cehennemdeki meleklerin başıdır.

Hamele-i Arş Melekleri: Arşı taşıyan
 meleklerin adıdır.

Münker, Nekir: Kabirde sorgu sualde bulunacağı bildirilen meleklerdir.

Rabbim ilmimizi artırsın.

Paylaşmamızı istediğiniz soruları veya konuları bize iletebilirsiniz.