Mülakata Hazırlanıyorum

Mülakata Hazırlanıyorum -6-

Mülakata Hazırlanıyorum -6-
Written by admin

Mülakata Hazırlanıyorum -6-

1. SORU➡İtikadi fırkalar nelerdir?

Cevap 1✅
Selefiyye
Eş’ariyye
Maturidiyye
Cebriyye
Haricilik
Şia

2.SORU➡İmam Şafinin özellikleri nedir?

Cevap 2✅
-Hicaz fıkhı ile Irak fıkhını birleştirmiştir.(Ehli rey ve ehli hadis)
-Görüşlerinden rucu ettiği bazı içtihadları olduğu için eski görüşleri ile yeni görüşleri olarak ikiye ayrıldı.Buna mezhebi kadim ve mezhebi cedid denilir.
-Ahmed bin hanbel talebesi idir.
İmam Malik ve İmam Muhammed ise hocalarıdır.

SORU 3➡Telfik nedir?

Cevap 3✅
Fıkıh ve fıkıh usülü eserlerinde telfik denince daha çok şu anlam kastedilir:Belirli meselelerde birden fazla içtihadi görüşü bir arada amel edip ortaya bu müçtehitlerden hiçbirinin kabul etmeyeceği mürekkep bir durumun ortaya çıkmasıdır.Buna taklitte telfik denir.

SORU 4➡Tekfir nedir?

Cevap 4✅
Müslüman olduğu bilinen bir kişiyi, inkar özelliği taşıyan inanç, söz veya davranışından ötürü kafir saymak demektir.
-İrtidat:Bir müslümanın dinden çıkmasıdır.
-Mürted:Dinden çıkan kişi.

SORU 5➡Kuranın muhtevası nelerdir?

Cevap✅
-İtikad
-İbadetler
-Muamelat
-Ukubat
-Ahlak
-Nasihat ve Tavsiyeler
-Va’d ve Vaid
-İlmi Gerçekler
-Kıssalar
-Duala

SORU 6➡
Ulu’l azm nedir?

Cevap 6✅
Aldıkları ağır görev ve yüklendikleri sorumluluk karşısında herhangi bir yılgınlık göstermeden dini tebliğ eden bu uğurda azim ve sebat gösteren peygamberler demektir.Bu peygambeler:
Hz Nuh
Hz İbrahim
Hz Musa
Hz İsa
Hz Muhammed (aleyhimusselam)

SORU 7➡Bazı olağanüstü haller nedir?

Cevap 7✅
İrhas:Peygamber olacak kişinin, nübüvvetten önce gösterdiği olağanüstü haller./Hz.İsanın beşikte konuşması

Keramet:Veli kulların gösterdikleri olağan hallerdir.

Meunet:Allahın veli olmayan bir kulunu, darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman, olağan üstü bir şekilde bu sıkıntıdan kurtarmasıdır.

İstidraç:Kafir ve günahkar kişilerden arzu ve isteklerine uygun olarak meydana gelen olağan olaylar.

İhanet:Kafir ve günahlar kişilerden, arzu ve isteklerine aykırı olarak meydana gelen olaylardır./Mesela Müseylemenin tek gözü kör bi adama dua edince adamın diğer gözününde kör olması.

SORU 8➡Fıkıhtaki deliller nelerdir?

Cevap 8✅
Kitap
Sünnet
İcma
Kıyas
İstihsan
İstislah (Mesalihi Mürsele)
Örf ve adetler
İstishab
Sahaba kavli
Seddi zerai

SORU 9➡Mutlak su nedir?

Cevap 9✅
Tabii halini koruyan, mahiyetini değiştirecek başka maddeler karışmamış suya denilir.
Rengi, kokusu ve tadı bozulmamış sulardır.

SORU 10➡Sargı üzerine mesh yapılır mı?

Cevap 10✅
Üzerinde sargı bulanan bir organın abdest alırken su ile yıkanması sağlık açısından zararlı ise meshi caizdir.Bu meshin süreside yoktur.

SORU 11➡Cuma namazının sıhhat şartları nelerdir?

Cevap 11✅
-Vakit
-Cemaat
-Şehir
-Cami
-İzin
-Hutbe

SORU 12➡4 mezhebe göre Cuma namazı için cemaat sayısı ne olmalıdır?

Cevap 12✅
Hanefiye Göre:İmamın dışında en az 3 kişi
Şafi ve Hanbeliye Göre:40 kişi olmalı
Malikiye Göre:İmamdan başka 12 kişi olmalıdır.

 SORU 13➡Cenaze işleri ile ilgili bazı terimler ve manaları nelerdir?

Cevap 13✅
Muhtazar:Ölmek üzere olan kişiye denir.
Meyyit:Ölen kişiye denir.Çoğulu mevta idir.
Teçhiz:Ölü için genel olarak yapılan hazırlıklara denir.
Gasil:Ölünün yıkanmasına denir.Yıkayıcıyada gassal denir.
Tekfin:Kefenlenmesidir.
Taziye:Başsağlığı dileğinde bulunulması.

Rabbim ilmimizi artır.Sonumuzu hayr eyle.