Mülakata Hazırlanıyorum

Mülakata Hazırlanıyorum -9-

Mülakata Hazırlanıyorum -9-
Written by admin

Mülakata Hazırlanıyorum -9-

➡Kuran-ı Kerim Hakkında Özet Bilgiler

◾Mekki ayetlerin özellikleri nelerdir?

-Mekkede indirilen surelerdir.
-Bakara ve Âl-i İmrân Sûreleri hariç, başında hurûf-u mukattaa bulunan her sûre Mekkî’dir.
-Secde ayeti olan sûreler Mekkî’dir.
-İçinde كَلاَّ (Hayır!) kelimesinin geçtiği sûreler Mekkî’dir.
-Bakara Sûresi hariç kıssalar anlatılan sûreler Mekkî’dir.
-Bakara Sûresi hariç, içinde Hz. Âdem ve İblis kıssasının geçtiği sûreler Mekkî’dir.
-Bazı istisnalar bulunmakla birlikte içinde يَا اَيُّهَا النَّاس cümlesi bulunan ve يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا bulunmayan sûreler Mekkî’dir.
-Kısa sûrelerin büyük bir kısmı Mekkî’dir.
-İman, tevhid, ahiret konuları Mekki surelerdedir.

◾Medeni surelerin özellikleri nelerdir?

-Medinede indirilen surelerdir.
-Hukuksal bazı prensipler işlenmiştir.
-Savaş hükümleriyle ilgili hükümler bulunur.
-Ankebût Sûresi hariç, içinde münafıkların bahsi geçen sûreler Medenî’dir.
-Yahudi ve Hristiyanlarla ilişkiler Medenî surelerde işlenmiştir.

✅Kuranda 14 yerde “secde ayeti” vardır.
✅Kuranda 4 yerde “sekte” vardır.
✅Tevbe suresi besmele ile başlamaz, Neml suresinin başında ve sure içerisinde besmele vardır.
✅Fatiha suresinin ilk ayeti besmeledir.

➡Tıval-ı :Mufassal: Uzun surelerdir.Hucurat-Buruc arası.
Evsat-ı Mufassal: Orta uzunluktaki sureler. Buruc-Beyyine arası.
Kısar-ı Mufassal: Kısa sureler. Beyyine-Nas arası.

Kurani Bazı Terimler
-İ’caz: Bütün insanların Kur’an’ın benzerini getirmekten aciz bırakılması.

-Garibul-Kuran:Kur’an’da ki Arapça harici yabancı kelimeleri inceleyen ilme denir.

-Muhkem: Anlaşılması kolay, hükmü açık olan ayetlerdir.

-Müteşabih: Anlaşılması zor, kapalı ayetlerdir.

-Hurûful-Mukatta: Bazı surelerin başında bulunan kesik harflere denir. 27’si Mekki, ikisi Medenidir.Mesela الم-الر-كهيعص

-Siyak-sibak: Ayetlerin öncesi ve sonrasını ifade eder.

-Kur’an’da tertib: Tevkifidir yani Allah öyle dilediği için bu günkü sıralamaya konulmuştur.(Ayetlerde ki sıralama, düzen) Fakat surelerin sıralanması tevkifi değildir, Sahabenin içtihadıdır.(Bu konu bu yıl ki Dhbt sınavında da çıkmıştı.)

-En son nazil olan SURE:Nastr suresi

-Kuranın mushaf şeklinde toplanması Hz.Ebubekir, çoğaltılması ise Hz.Osman döneminde olmuştur.

Rabbim ilmimizi artır.