Sahabelerin Hayatı

Müslüman olduğu için işkence gören sahabeler

Müslüman olduğu için işkence gören sahabeler
Written by admin

DAVETİN AÇIKLANMASI

Peygamber efendimiz İslam’a daveti 3 yıl gizlice yaptıktan son­ra, açıktan davetle emrolundu. Bunun üzerine Peygamberimiz(sav)  önce akrabalarını evinde toplayıp yemek verdi ve onları İslam’a davet etti. Amcası Ebu Leheb, Peygamberimiz’e karşı çıkarak top­lananları dağıttı.
musluman-oldugu-icin-iskence-goren-sahabeler

Bir müddet sonra Peygamberimiz Safa tepesine çıkıp Mekke halkına seslendi. Onları toplayıp İslam’a davet etti. Orada da Ebu Leheb Peygamberimiz’e hakaret ederek toplananları dağıttı.

Müslüman olanları dinden çevirmek için Mekke müşrikleri dur­madan Müslümanlara eziyet ediyor çeşitli zulüm ve işkencelerde bulunuyorlardı.

  • Müslüman olduğu için işkence edilen bazı sahabeler şunlardır:

Bilal-i Habeşi, Habbab Bin Eret, Ebu Fükeyhe, Ammar Bin Yasir ve daha birçok Müslüman işkence gördü. Ammar’ın(r.a.) babası Yasir ve annesi Sümeyye ise işkence edilirken şehit olmuşlardır.

Bilal-i Habeşi, İslam’ı kabul ettiği için ağır işkencelere maruz kaldı. İnançlarından vazgeçmedi ve kendisine zulmetmelerine rağmen zulme boyun eğmedi. En ünlü işkence biçimlerinden biri, Bilal’in çıplak sırtıyla sıcak kumların üzerine yatırılması ve güneşte bir nevi yakılmasıydı. İşkenceciler, onu aşağılama ve inancından vazgeçirme amacıyla ağızına taşlar koydular. Ancak Bilal, “Tek Allah” demeye devam etti.

Habbab bin Eret, İslam’ı kabul ettiğinden beri Mekke’deki müşrikler (putperestler) tarafından işkenceye uğratıldı. Habbab’ın en ünlü işkence olayı, onun ve diğer Müslümanların Habeşistan’a hicret etmeye karar verdiği bir zamanda yaşandı.

Habeşistan’a hicret eden Müslümanlar, Mekke’deki işkencelerden kaçmak amacıyla bu güvenli limana sığınmışlardı. Habbab ve diğerlerinin hicreti haber alındığında, Mekkeli müşrikler onları yakalamak ve geri getirmek istediler. Habbab’ı işkenceye tabi tuttular, onu çıplak bir şekilde güneşte yanmış kumların üzerine yatırdılar ve vücudunu yakıcı sıcak kumlarla acımasızca işkence ettiler.

Çıplak vücuduna demir gömlek giydirip, en sıcak günde, Ramdâ’da, vücudunun yağı eritilircesine, güneş altında tutulduğu da olurdu.

Güneşten kızgın hâle gelmiş, ya da ateşle kızdırılmış olan taşa, çıplak sırtı bastırıldığı hâlde, söyletmek istedikleri küfrü gerektiren sözleri, ona söyletemezlerdi! O büyük bir îmânla;
– Allah birdir, Muhammed aleyhisselâm O’nun Peygamberidir, diye haykırırdı.

Bunun üzerine müşrikler hırslarından deliye döner, daha fazla işkence yapmaya başlarlardı. Nitekim müşrikler, bir gün, onu yakalayıp soydular. Düz bir yerde yaktıkları ateşin içine, sırtüstü yatırdılar. İçlerinden biri, ayağı ile onun göğsünün üzerine basıp, ateş sönünceye kadar, kendisini o hâlde tuttu.

Yıllar geçtiği hâlde bile, Habbâb’ın sırtındaki yanıkların izleri, alacaları kaybolmadı!

Ammar bin Yasir ve ailesi, İslam’ı kabul ettiği için Mekke’deki müşrikler (putperestler) tarafından şiddetle zulme uğratıldılar. Ammar ve ailesi işkenceye tabi tutuldular ve bu işkenceler sırasında dini inançlarından vazgeçmeleri istendi. Ammar bin Yasir, işkencelere karşı direnç göstermeye devam etti.

Ammar bin Yasir, Müslümanlar Habeşistan’a hicret ettiklerinde onlara katıldı. Daha sonra ise Medine’ye hicret etti ve orada İslam topluluğuna hizmet etti. Ammar bin Yasir, İslam’ın ilk yıllarındaki zulme ve işkencelere karşı gösterdiği direniş ve sadakat nedeniyle saygı duyulan bir sahabi olarak hatırlanır.

Ebu Fükeyhe (Ebû Fuhayra veya Ebû Fukayhe olarak da yazılabilir), İslam’ın erken dönemlerinde yaşamış bir kişiliktir ve özellikle İslam’ın ilk yıllarındaki zulme maruz kalan Müslümanlardan biri olarak bilinir. Ancak, İslam tarihi ve hadis kaynaklarında Ebu Fükeyhe hakkında çok az bilgi bulunmaktadır ve yaşamı ve yaşadıkları hakkında detaylı bilgiler sınırlıdır.

Müslüman olduğu için işkence gören birçok sahabe bulunmaktadır. Yapılan işkencelerin ise birçok yerde tarifi mümkün değildir. Allah bizlere sahabe-i kiramdan örnek alarak yaşamayı nasip etsin.

  • Peygamberimiz’e(s a v ) en çok düşmanlık yapanlar:

Ebu Leheb, Ebu Cehil, As B. Vail, Velid B. Muğire, Ümeyye B. Halef, Ukbe B. Muayt, Utbe B. Rebia Peygamberimiz s.a.v. e düş­manlık yapanların başında gelenlerdir.

Ancak önceden Peygamberimiz(s a v )’e düşman olup sonra iman edenlerde vardır. Bunlardan birisi de Hz. Ömer’dir(ra).

Peygamberimiz(sav) ’in amcası Hz. Hamza(r.a.)da yeğenine Ebu Cehil’in hakaret etmesi üzerine, yeğeninin tarafına geçerek Müslüman oldu.