Dini Konular

Müslümana Eziyet Etmek ve Sövmek

Müslümana Eziyet Etmek ve Sövmek
Written by admin

Müslümana Eziyet Etmek ve Sövmek

Müslüman, ne eli, ne dili, ne de kötü ahlakı ile kimseye zarar vermeyendir. Eğer bunlar ile din kardeşine eziyet ederse Allah Rasulü’nün şu teh­didine maruz kalır Allah muhafaza…

se, saatlerce uğraşarak sepete kırmadan yumur­ta doldurduktan sonra bir anlık yaptığı hata ile sepeti elinden düşürmüş, neticede tüm uğraşları hüsran ile sonuçlanmıştır.

Rabbim cümlemizi hayırlı amellere ve bu amelleri muhafaza etmeye muvaffak kıla, Amin.

“Allah katında insanların en şerlisi, sözleri kötü ve ağzı bozuk olduğu için insanların uzak durmak istediği kimsedir.” (Buharî)

“Allah’a yemin olsun ki iman etmiyor.”

Rasulüllah Efendimiz bu sözü peş peşe üç kere tekrarlayınca sahabiler:

“Kim iman etmiyor, ya Rasulellah?” dediler.

Rasulülah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

“Komşusu kendisinin kötülüklerinden emin olmayan kimse” buyurdu.” (Buharî)

Bir keresinde sahabe-i kiram efendilerimizden bazıları; “Ya Rasulellah! Falan kadın geceleri na­maz kılıyor, gündüzleri ise oruç tutuyor, fakat keskin diliyle komşularına eziyet veriyor.” de­yince Allah Rasulü buyurdular ki;

“Onda hayır yoktur ve o ateştedir…” (Hakim)

Yine Efendimiz (SallaUahu Aleyhi ve Sellem): “Mu­hakkak kişinin aııa-babasına sövmesi büyük gü­nahlardandır.” buyurunca ashab: “Ya Rasulellah! Kişi ana-babasına (hiç) söver mi?” dedi.

Bunun Üzerine Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

“Evet. Kişi adamın babasına söver, o da onun babasına söver. Kişi adamın anasına söver, o da onun anasına söner.” buyurdular. (Buharî)

Müslümana (öldürme kasdıyla kılıç, silah vs. çekmek) ve Kafirlik Nispet Etmek

Allah Rasûlü buyurdular;

“İki Müslüman birbirine kılıç çekerse, öldüren de öldürülen de cehenneme gider.”

Ebu Bekre der ki: ‘Ey Allah’ın Rasulü! Katili an­ladık da ı.: maktul niçin cehenneme gider?’ deyince Allah Rasulü bu:, urdular,

“Çünkii o da arkadaşını öldürmek için çaba gösteriyordu.” buyurdu.” (Buharî)
“Bir kimse (mümin) kardeşine kâfir dese, bu küfür ikisinden birine döner; eğer bunu diyen doğ­ru demişse -zaten öyledir- eğer dediği doğru de­ğilse, bu küfür ona (söyleyene) döner.” (Buharî)

“Bir Müslüman, (Müslüman) kardeşine ‘ey kâfir’ derse, artık ikisinden biri kâfirdir.” (Mec- mau’z-zevaid)