Hz. Muhammed S.a.v.

Müşriklerin Müslümanları Boykotu

Müşriklerin Müslümanları Boykotu
Written by admin
  1. Müşriklerin Müslümanları Boykotu:

Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman olması ve İslamiyet‘in günden güne yayılması müşrikleri iyice korkuttu. Bir araya gelip Müslümanlara karşı boykot kararı aldılar. Bu karara göre; “Müslü­manlarla, onları himaye edenlerle ve Haşimoğulları ile her türlü alaka kesilecek, onlarla görüşülmeyecek, alış-veriş edilmeyecek ve kız alıp verilmeyecektir. Boykot 3 sene devam etti. Bu süre içinde Müslümanlar çok sıkıntı çektiler. 3 yıl sonra insaflı birkaç müşrikin araya girmesiyle boykot kalktı.

  1. Ebu Talib ve Hz. Hatice’nin Vefatları:

Boykotun kalkmasının üzerinden fazla bir zaman geçmeden Peygamberimiz(s a v )önce amcası Ebu Talib’i, bir müddet sonra da hanımı Hz. Hatice’yi kaybetti. Peygamberimiz(sa u * kendisine dai­ma destek olan bu iki yakınını kaybetmekten büyük üzüntü duydu. Bundan dolayı bu yıla “Hüzün Yılı” denilmiştir.

  1. Taif Yolculuğu:

Ebu Talib ile Hz. Hatice’nin vefatından sonra müşriklerin Pey­gamberimiz’e(sav) eziyetleri artmıştır. O da destek bulmak ümidiyle Zeyd b. Harise’yi de yanına alarak Taif’e gitti. Taifliler İslâm’ı kabul etmedikleri gibi Peygamberimizi de taşa tuttular. Peygamberimiz ha­yatının en büyük eziyeti ile bu yolculukta karşılaşmıştır. Ama O, bu olanlardan asla ümitsizliğe düşmedi. Yılmadan vazifesine devam etti.

  1. Akabe Biatları:

Peygamberimiz<s a v ), peygamberliğinin 12. yılında Akabe denilen yerde Medinelilerle görüşüp onlardan “Allah’a şirk koşmamak, hır­sızlık yapmamak, zina etmemek, yalan ve iftiradan sakınmak, Pey­gambere karşı gelmemek üzere söz (biat) aldı. Buna “Birinci Akabe Biati”, bundan sonraki yıl 75 kişilik Medineli grupla yapılan biata İkinci Akabe Biati denir.

  1. Miraç Mucizesi:

Miraç sözlükte yükselmek demektir. Peygamberimiz^ av) Hicret­ten bir buçuk yıl önce Recep ayının 27’nci gecesi Mekke’deki Mescid-i Haram’dan, Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmüş (isra), oradan da göklere yükselmiş (miraç) Allah-ü Teâlâ hazretleri ile görüşmüştür. Peygamberimiz’e 3 adet Miraç hediyesi verilmiştir.

Bunlar;

  1. Bakara suresinin son iki ayeti (Amenerrasülü),
  2. Ümmetinde Allah’a şirk koşmayanların Cennete gireceği müjdesi,
  3. Beş vakit namaz.