Nafile namazlarda ilk oturuşu unutan kimse namazını nasıl tamamlar?