Namaz

Namazda kıyamda iken ayaklar arası açıklık ne kadar olmalı?

Written by admin

Namazda kıyamda iken ayaklar arası açıklık ne kadar olmalı?

Cevap: Namazda kıyamda iken iki ayağın arasındaki açıklık konusunda sahih bir hadis bulunmadığından, miktarın ne olacağı konusunda İslam alimleri farklı görüşler belirtmişlerdir.

Hanefi mezhebine göre iki ayak arası dört parmak kadar açık bulundurulmalıdır.

Şafii mezhebine göre iki ayak arası bir karış kadar açık tutulmalıdır.

Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre ise ayaklar arasını aşırı sayılacak kadar fazlaca açılmamalı, tümüyle de birleştirilmemelidir.