Namaz

Namazda tadil-i erkanın hükmü nedir?

Written by admin

Namazda tadil-i erkanın hükmü nedir?

Tadil-i erkan; namazın rükünlerini düzgün, yerli yerinde ve düzenli yapmak demektir. Tadil-i erkana yakın anlamda kullanılan “tuma’nine” kelimesi yapılmakta olan rükne hakkını verdiğine kanaat getirmesi ve yapılan işin içe sinmesi halini ifade eder ki tadil-i erkan özellikle rükuda, kavmede (rükudan kalktıktan sonraki duruşta) secdede ve celsede (iki secde arasındaki oturuşta) söz konusu olur.

Hanefi mezhebindeki kuvvetli görüşe göre sayılan 4 yerde tadil-i erkan vaciptir. Diğer bazı mezheplere ve Hanefi’den de İmam Ebu Yusuf’a göre ise tadil-i erkan farzdır.