Namaz

Namazdan sonra camide musafaha yapmak bidat mıdır?

Written by admin

Namazdan sonra camide musafaha yapmak bidat mıdır?

Cevap: Müslümanlar arasında dostluk, hoşgörü ve kaynaşmaya vesile olması hasebiyle namaz sonrasında musafaha yapmakta dinen bir sakınca yoktur.

Ancak namazdan sonra cami içinde veya dışında musafaha yapmayı cemaatle namazın ayrılmaz bir unsuru gibi algılayarak topluca yapılan bir merasim haline getirmek uygun değildir.