Namaz

Namazlarda “sübhaneke”nin “ve celle senauke” kısmı niçin okunmaz?

Namazlarda “sübhaneke”nin “ve celle senauke” kısmı niçin okunmaz?
Written by admin

Soru: Namazlarda “sübhaneke”nin “ve celle senauke” kısmı niçin okunmaz?

Cevap: Namazda okunan sübhaneke ile ilgili sahih hadislerde “ve celle senauke” lafzı yer almamaktadır.

Bundan dolayı namazlarda bu cümle okunmaz.

“sübhaneke…” zikrine “Allah’ım senin şanın yücedir.” Anlamındaki “celle senauke” ifadesi de eklenebilir.

Zira namaz dışında yapılan bazı zikir ve dualarda da bu ifade rivayet edilmektedir.