Dini Konular

Ölünün Arkasından (bağıra-çağıra) Ağıt Yakmak

Written by admin

Ölünün Arkasından (bağıra-çağıra) Ağıt Yakmak

Rasûlüllah (Sallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Ölenin arkasından yüzünü gözünü tırmala­yan, yakasını paçasını yırtan, câhiliye (insanı gibi bağıra-çağıra ağıt yakıp) beddııa eden, bizden (bizim yolumuzu izleyenlerden) değildir.” 5

Mugîre ibni Şu’be (Radıyallahu Anh); “Ben Rasû­lüllah (Sıi     ti sdlem)’i şöyle buyururken

dinledim” dedi:

Kimin arkasından bağıra-çağıra ağıt yakılır­sa, kendisi adına yapılan bu feryattan dolayı o kişiye kıyamet günü azab olunur.’ £

Ulemanın ittifakla beyan ettiği kavle göre, bu­radaki ağlamaktan kişinin … kişinin üzüntüden dolayı gözlerindir, gelen yaşlar degil -nitekim Allah Rasulü de oğlu İbrahim ve bazı sevdiği kimsele­rin . ölümü  için ağlamıştır- bağıra çağıra, feryad-u figan ederek, yüze dize vurarak, elbiseleri yırta­rak, kısacası isyan sözleri ve ona delalet eder fiil­leri yaparak ağlamam