Dini Konular

Örgülü saç yıkanır mı?

Örgülü saç yıkanır mı
Written by admin

Örgülü saç yıkanır mı?

Suyun saç, sakal, bıyık ve kaşlarm arasına ve altlarındaki deriye geçmesi lazımdır. Erkeklerin saçı ne şekilde ve ne kadar uzun olursa olsun tamamı­nın ıslatılması gerekir. Kadınların ise çok uzun veya örülmüş halde bulu­nan saçlarının tamamını ıslatmaları gerekmez. Kadının uzun saçlarının ve örgülerinin arası kuru kalsa da saçın diplerine, yani cilde su ulaşır ve ısla­tırsa gusül tamam olur.

Suyu döktükten sonra bedenin her tarafına ulaşmasına çalışılmalıdır. Bunun için suyun cilde nüfuzuna engel olabilecek mum, hamur, yağlı boya ve sürüldüğünde bir tabaka oluşturacak şekilde bulunan boyalar iyice te- mizlenmelidir. Fakat mürekkep ve tükenmez kalem boyası gibi bir tabaka oluşturmayan maddeler gusle engel olmaz. Vücuda sürülmüş olan krem ve merhemler de guslün sıhhatine engel olmaz.

Ağza ve burna su vermeyi unutunca ne yapılır?

Ağzına veya burnuna su vermediğini yahut bedeninde bir yerin kuru kalmış olduğunu sonradan hatırlayan veya gören kimsenin yeniden guslet­mesi gerekmez. Yalnız ağzına, burnuna su vermesi, kuru kalmış yeri ıslat­ması yeterlidir.

Guslün sünnetleri

  1. Gusle başlamadan önce Besmele çekmek.
  2. Gusletmeye niyet etmek.
  3. Gusülden önce elleri bileklere kadar yıkamak.
  4. Meni gibi bir pislik olmasa dahi avret yerini ayrıca önceden yıka­mak.
  5. Vücudun bir tarafında pislik varsa önce onu giderip temizlemek.
  6. Gusülden önce abdest almak.
  7. Kimsenin göremeyeceği bir yerde yıkanmak.
  8. Abdestten sora üç defa başa, sonra üç defa sağ omuza, üç defa da sol omuza dökmek. Suyu her döküşte bedenin iyice ıslanması için ovuştur­mak.