Hz. Muhammed S.a.v.

Peygamber Efendimiz S.a.v. Doğumu çocuklugu ve Gençligi

Written by admin

PEYGAMBERİMİZİN DOĞUMU, ÇOCUKLUĞU VE GENÇLİĞİ

Peygamber efendimiz (s.a.v) 571 yılında Nisan’ın 20’sine rastlayan Rebiulevvel ayının 12.pazartesi gecesi tan yeri ağarırken Mekke’de dünyaya geldi.
hz-muhammedin-cocuklugu-ve-gencligi

Peygamberimiz(s.a.v)’in doğduğu gece dünyada olağanüstü birçok olay meydana geldi.

Mekke ileri gelenlerinin bir adeti vardı. Yeni doğan çocuklarını Mekke civarında yaşayan kabilelerdeki sütannelere verip baktırırlardı. Peygamberimiz(s.a.v) de Sad kabilesinden Halime adındaki bir sütanneye verildi. Peygamberimiz(s.a.v) sütannesinin yanında beş yıl kaldıktan sonra annesinin yanına getirildi.

Peygamberimiz(s.a.v) daha doğmadan babasını kaybetmiştir. Bir Medine ziyaretinden dönerken annesini kaybettiğinde de henüz 6 yaşında idi.

Annesiz ve babasız kalan Hz. Muhammed (s.a.v), 8 yaşındayken dedesi vefat edince, Peygamberimiz(s.a.v)’in bakımını amcası Ebu Talip üzerine aldı.

Ebu Talip ticaretle uğraşırdı. Birkaç sefer Peygamberimizi de yanında götürmüştü.

17 yaşında iken de amcası Zübeyr ile birlikte Yemen’ gitmişti.

Kureyş’in ileri gelenlerinden Hatica adında dul ve zengin bir hanım Peygamberimizin dürüstlüğünü haber alınca Peygamberimiz(s.a.v)’e sermaye vererek bir ticaret kervanı ile Suriye’ye göndermiştir. Hz. Muhammed (s.a.v) doğruluk ve dürüstlüğü sayesinde, bu seferden beklediğinden çok daha fazla karla döndü.

Şam seferinden döndükten sonra Peygamberimiz(25) Kureyş kabilesinin zengin ve soylu hanımı Hatice(40) ile evlendi.

Bu mutlu evlilikten iki erkek, dördü kız olmak üzere 6 çocuk olmuştur. Erkek evlatları Kasım ve Abdullah’tır. Kız evlatları ise Zeynep, Rukiye, Ümmü gülsüm ve Fatma’dır.

Peygamberimiz (s.a.v)’in ayrıca Hz. Mariye’den İbrahim adında bir oğlu daha olmuştur. Haz. Fatima’dan başka peygamberimiz(s.a.v) ın bütün çocukları kendisinden önce vefat ettiler. Peygamber efendimiz(s.a.v)in nesli Hz.Ali(r.a) ile evlenen Hz. Fatima(r.a) dan devam etmiştir.

Peygamberimiz(s.a.v) 35 yaşında iken Kabe’nin tamiri esnasında Hacer-ül Esved’in yerine konulması olayında hakemlik etmiştir.

Hz. Muhammed(s.a.v), peygamberliğinden önce de son derece doğru ve güvenilir bir kişiliğe sahipti. Bundan dolayı kendisi halk arasında “Muhammed el Emin” yani “güvenilir Muhammed” deniliyordu. Herkesin sevgi ve saygısını kazanmıştı. Yüce Allah(c.c) peygamber efendimiz(s.a.v) en güzel şekilde terbiye etti. Ahlak ve faziletle donattı. Çünkü insanlığın kurtuluşu için O’nu peygamber olarak görevlendirecekti.

2.HZ Muhammed’in Peygamber Oluşu ve Gizli Davet

  1. İlk Vahiy

Hz.Muhammed (s.a.v) 40 yaşına geldiği zaman kendisinde bazı değişiklikler görülmeye başlandı. Bazen Mekke yakınında Hira dağındaki mağarada inzivaya ekilir, burada günlerce kalır, tefekkür ederdi. Yine inzivaya çekildiği günlerden birinde kendisine Cebrail(a.s) göründü ve Alak suresinin başından ilk beş ayeti kendisine bildirdi. Böylece Peygamberimiz’e ilk vahiy gelmiş oldu.

B.Fetret Devri:

Alak suresinin ilk beş ayeti indikten sonra vahit bir müddet kesildi. Aradan geçen bu müddet Hz. Muhammed’in (s.a.v) vahyi karşılamaya iyice hazırlanması içindi. Nitekim bir müddet sonra Cebrail(a.s) yine göründü ve Müddesir suresinin ilk ayetlerini getirdi. Bu fetret devrinden sonra vahyin gelişi aralıksız devam etmiş ve Kur’anı-ı Kerim 23 senede tamamlanmıştır.