Hz. Muhammed S.a.v.

Peygamber Efendimiz S.a.v. Hastalanması ve Vefatı

Peygamber Efendimiz S.a.v. Hastalanması ve Vefatı
Written by admin

Peygamber Efendimiz S.a.v.  Hastalanması ve Vefatı
Veda Haccı:

Mekke fethedildikten sonra gerçek kurtuluşun İslamiyet’te oldu­ğunu gören binlerce insan, gruplar halinde Peygamberimiz sav)’e gelip Müslüman olmaya başladılar.

Peygamber Efendimiz (s a v Hicretin onuncu yılinda yüz binden fazla Müslüman’la birlikte Hacca gitti.

Peygamberimizlsav> Arafat’ta yaklaşık 124. 000 Müslüman’a hitaben bir hutbe irad etti. Bu hutbeden sonra mealen şu ayet indi; “Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi ta­mamladım. Ve size din olarak İslam’ı seçtim” (Mâide Suresi: 3)

Peygamber Efendimiz(s a v * ahiret yolculuğunun yaklaştığını an­ladığı için burada Müslümanlarla vedalaştı. Bu sebeple Peygambe­rimiz’in(sav bu haccma “Veda Haccı”, bu hac esnasında irad ettiği hutbeye “Veda Hutbesi” denir.

Peygamberimiz(sav 1 Hac ibadetini yerine getirdikten sonra be­raberindeki Müslümanlarla birlikte Medine’ye döndü.

Peygamberimiz(sav)’in Hastalanması ve Vefatı:

Peygamberimiz(s a v 1 Veda Haccını yapıp Medine’ye döndükten bir süre sonra hastalandı. Hastalığı günden güne artıyordu. Hasta iken de ezan okununca Mescide gidip namazları kıldırıyordu. An­cak vefatına 4 gün kala ağırlaştı ve Hz. Ebubekir’e namazları kıl­dırmasını emretti.

12 Rebîu’l-Evvel Pazartesi günü öğleye doğru Peygamberi­miz’in*53^’ rahatsızlığı iyice arttı. Öğle üzeri elini kaldırarak “Errafikal Ala” (Yüce dosta) diyerek Mevla’sına ruhunu teslim etti. Peygambe­rimiz’in(sav) vefat ettiği yere defnedildi. Medine’de O’nun kabrinin bulunduğu yere “Ravza-i Mutahhara” denilmektedir.

Originally posted 2016-12-21 16:19:07.

1 Comment

  • Peygamberimiz görebilenler ne kadar şanslıymış. Allah gani gani rahmet eylesin.