Hz. Muhammed S.a.v.

Peygamber Efendimizin Doğumu Çocukluğu ve Gençligi

Written by admin

Peygamber Efendimizin Doğumu Çocukluğu ve Gençligi
Peygamber Efendimiz(s av ’ 571 yılı Nisan’ın 20’sine rastlayan Rebiulevvel ayının 12. pazartesi gecesi tan yeri ağarırken Mekke’de dünyaya geldi.
peygamber-efendimizin-dogumu-cocuklugu-ve-gencligi

Peygamberimiz(sav)’in doğduğu gece dünyada olağanüstü bir çok olay meydana geldi.

Mekke ileri gelenlerinin bir âdeti vardı. Yeni doğan çocuklarını Mekke civarında yaşayan kabilelerdeki sütannelere verip baktırır lardı. Peygamberimiz^ de Sad kabilesinden Halime adındaki bir sütanneye verildi. Peygamberimiz S.a.v. sütannesinin yanında beş yıl kaldıktan sonra annesinin yanma getirildi.

Peygamberimiz s.a.v. daha doğmadan babasını kaybetmiştir. Bir Medine ziyaretinden dönerken annesini kaybettiğinde de henüz 6 yaşında idi.

Annesiz ve babasız kalan Hz. Muhammed*sav), 8 yaşındayken dedesi vefat edince, Peygamberimiz*sav’’in bakımını amcası Ebu Talib üzerine aldı.

Ebu Talib ticaretle uğraşırdı. Birkaç sefer Peygamberimizi de yanında götürmüştü. 17 yaşında iken de amcası Zübeyr ile birlikte Yemene gitmişti.

Kureyş’in ileri gelenlerinden Hatice adında dul ve zengin bir hanım Peygamberimiz’in dürüstlüğünü haber alınca Peygamberimiz(sav)’e sermaye vererek bir ticaret kervanı ile Suriye’ye göndermiştir.

Hz. Muhammed*sav’ doğruluk ve dürüstlüğü sayesinde, bu seferden beklediğinden çok daha fazla kârla döndü. Şam seferinden döndükten sonra Peygamberimiz(25) Kureyş kabilesinin zengin ve soylu hanımı Hatice(40) ile evlendi. Bu mutlu evlilikten ikisi erkek, dördü kız olmak üzere 6 çocuk olmuştur. Erkek evlatları Kasım ve Abdullah’tır. Kız evlatları ise; Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatma’dır.

Peygamberimiz(sav)’in ayrıca Hz. Mariye’den İbrahim adında bir oğlu daha olmuştur.

Hz. Fatima’dan başka Peygamberimiz(sav’’in bütün çocukları kendisinden önce vefat ettiler. Peygamber Efendimiz(s av‘in nesli Hz. Ali(r a 1 ile evlenen Hz. Fatima(r a),dan devam etmiştir.

Peygamberimiz(s a v‘ 35 yaşında iken Kabe’nin tamiri esnasında Hacer-ül Esved’in yerine konulması olayında hakemlik etmiştir.

Hz. Muhammed(sav), Peygamberliğinden önce de son derece doğru ve güvenilir bir kişiliğe sahipti. Bundan dolayı kendisi halk arasında “Muhammed el Emin” yani “güvenilir Muhammed” deni­liyordu. Herkesin sevgi ve saygısını kazanmıştı. Yüce Allah(cc” Pey­gamber Efendimiz(s a v )i en güzel şekilde terbiye etti. Ahlak ve Fazi­letle donattı. Çünkü insanlığın kurtuluşu için O’nu peygamber ola­rak görevlendirecekti.

Originally posted 2016-12-19 16:18:01.