Hz. Muhammed S.a.v.

Peygamber Efendimiz’in hareket ve yaşayışı bir örnektir

Peygamber Efendimiz’in hareket ve yaşayışı bir örnektir
Written by admin

Peygamber Efendimiz’in hareket ve yaşayışı bir örnektir

Resul-i Ekrem’i (a.s.m.) kendisine rehber ve örnek olarak kabul eden in­san, dünyada huzurun, ahirette de saadetin sırrını keşfetmiş demektir. Me- alen, “Muhakkak ki Allah’ın Resulü’nde sizin için en güzel bir örnek var­dır” buyuran Cenab-ı Hak, Sevgili Habibi’ni her yönden en mükemmel bir surette, en ideal ve mutedil bir şekilde yaratmıştır. Peygamberimiz dış görünüşü ve bünyesi itibariyle en güzel insan, en seçkin bir şahsiyet oldu­ğu gibi; yaşayışı, hareketi ve ahlâkı bakımından da hep itidal ve istikamet üzere olan, ifrat ve tefrit gibi her çeşit aşırılıklardan uzak duran bir insan­dır. Onun ahlâkını “Muhakkak, sen yüce bir ahlâka sahipsin” ifadeleriyle Kur’an-ı Kerim överken; Peygamberimiz de “Rabb’im bana, edebi en güzel bir surette ihsan etmiş, edeplendirmiştir” buyurarak edep ve ahlâkın bütün çeşitlerinin kendisine Cenab-ı Hak tarafından ihsan edildiğini belirtmekte­dir.

Peygamber örneği

Peygamber Efendimiz’in hareket ve yaşayışı, söz ve halleri bizim için tam bir model ve müstesna bir numunedir. Bu meseleye şöyle bir örnek de verilir: Her türlü fırtına ve felaketten emin olarak rotasını tayin edip sağ sa­lim bir şekilde gideceği yere ulaşması için bir gemide pusula ne ise nefsin aldatmalarına kapılarak manevî fırtına içinde çalkalanan kalp ve akıl için de tek yol gösterici, Peygamberimizin sünnetidir.

Evet, sünnetin sarsılmaz esaslarma uyan kimse o kadar rahat eder ki ta­rifi mümkün değildir. Çünkü artık hiçbir tarafa sapmadan, başka hiçbir kimseye ihtiyaç duymadan Peygamberimizi (a.s.m.) kendisine bir kılavuz olarak kabul etmiş, şaşkınlıktan kurtulmuştur.

Bediüzzaman’m da işaret ettiği gibi; “sünnet-i seniyyenin düsturları ru­hî, aklî ve kalbî, hususan İçtimaî yaralar için çok faydalı bir merhem ve ilaç­tır.

İnsan; aklını kemiren, ruhunu tazip eden, kalbini yaralayan dertlerin ila- .cını Peygamberimizin hayat bahşeden sünnetlerinde rahatlıkla bulabilir. Sosyal hayatta, aile ocağında yüz yüze geldiği ve bir türlü içinden çıkama­dığı problemlerin çözümlerini Peygamberimizin örnek hayatma bakmakla görebilir. Zira Peygamberimizin hem şahsî hayatı, hem İçtimaî hayatı, hem de ailevî hayatı bütün safhalarıyla her insan için canlı bir örnektir.

Bunun içindir ki “O Zatın sünneti, harekâtı, iktida edilecek (uyulacak) en güzel numunelerdir ve takip edilecek en sağlam rehberlerdir ve düstur ittihaz edilecek (ölçü olarak alınacak) en muhkem kanunlardır