Hz. Muhammed S.a.v.

Peygamber Efendimizin Mekke’den Medine’ye Hicreti

Peygamber Efendimizin Mekke’den Medine’ye Hicreti
Written by admin

HİCRET VE MEDİNE’DE İLK YILLAR

  1. Peygamberimiz’in Mekke’den Medine’ye Hicreti:

İslam tarihinde Peygamberimiz ve Mekke’li Müslümanların Me­dine’ye göç etmesine “Hicret” denir. Müşriklerin baskı ve zulümle­rinin artarak devam etmesi üzerine Peygamberimiz Müslümanların Mekke’den Medine’ye göç etmelerine izin verdi. Müslümanlar da gruplar halinde Medine’ye göç etmeye başladılar. Dinleri uğrunda doğup, büyüdükleri yurtlarını mal ve mülklerini bıraktılar.

Mekke’de Peygamberimiz, Hz. Ebubekir, Hz. Ali ve birkaç Müs­lüman’dan başka kimse kalmamıştı.

Müşrikler, Medinelilerin Müslüman olması, Mekkeli Müslüman- larmda Medine’ye hicret etmesiyle Medine’de kuvvetli bir Müslü­man topluluğun oluşmasından korkuya kapıldılar. İslamiyet’i kö­künden yok etmek için Darunnedve’de toplanıp hala Mekke’de olan Peygamberimizi öldürme kararı aldılar.

Ancak Allah-ü Teâlâ Peygamberimizi onların kötülüklerinden korudu. Peygamberimiz elinde bulunan emanetleri sahiplerine ulaştırmak üzere kendi yerine Hz. Ali’yi bırakarak, kendisini öldür­mek için evini soran müşriklerin arasından çıkarak Hz. Ebubekir’le birlikte hicret yolculuğuna Peygamberimiz bir hafta süren yolculuğunu tamamlayıp bir pa­zartesi günü Medine yakınlarındaki Küba köyüne ulaştı. Peygam­berimiz burada 10 günden fazla kalıp Küba Mescidini yaptırdı. İs­lam tarihinde ilk yapılan mescid budur.

  1. Peygamberimiz’in Medine’de Karşılanması:

Yanındaki Müslümanlarla beraber Peygamberimiz(s a v‘ bir Cu­ma günü Küba köyünden Medine’ye hareket etti. Peygamberi- miz(s a v‘ Medine’de bir bayram sevinci içinde karşılandı. Büyük bir sevgiyle karşılanan Peygamberimiz(sav) Halid b. Zeyd yani Ebu Eyyüb El Ensari’nin evinde 7 ay kadar misafir kaldı.

Daha sonra Peygamberimiz*s a v * Ebu Eyyüb El Ensari r.a.’nin evi­nin yanındaki boş arsayı alarak üzerinde bir mescid (Mescid-i Nebevi) ve etrafında da kendisinin ve hanımlarının oturması için odalar yap­tırdı. Sonra da Hz. Ebu Eyyüb’ün*1 a * evinden buraya taşındı.

  1. Muhacirler, Ensar ve Ashab-ı Suffa:

Mekke’den göç ederek Medine’ye gelen Müslümanlara “Muha­cir”, Medine’nin yerli halkına da Muhacirlere yardım ettiklerinden dolayı “Ensar” denir.

Peygamberimiz ( s.a.v.) Muhacirlerden her birini Ensar’dan biriyle kardeş yaptı. Medineliler Muhacirlere her türlü yardım yaptılar, onla­rı bağırlarına bastılar, evlerini ve ekmeklerini onlarla paylaştılar.

Asr-ı Saadet Medine’sinde dikkat çeken gruplardan biride Ashab-ı Suffa’dır. Mescid-i Nebevi’nin yanında üstü kapalı olarak yapılan Suffa denilen yerde barındıkları için bu adı almışlardır. İslam’da ilk eğitim ve öğretim kurumu işte bu “Suffa” okuludur. Bu okulun hocası da Peygamberimiz(sa v )dir.

İslamiyet’in yayılmasında ve dinin öğretilmesinde bu okuldan yetişenlerin büyük katkısı olmuştur.