Dini Sorular ve Cevaplar

Peygamberimizin ve salih kimselerin şefaati olacak mı?

Written by admin

Peygamberimizin ve salih kimselerin şefaati olacak mı?

Mü’minlerin asilerine kıyamet gününde, Peygamber’imizin şefaati haktır. Şefaat hakkındaki ayet-i celile şöyledir:

“.. Ümit edebilirsin, Rabbin seni bir makam-ı mahmuda gönderecektir.” (İsra Suresi, 79)

Bütün müfessirlere göre bu ayeti kerimede zikredilen “makam-ı mahmud” şefaat makamıdır. Ayrıca diğer peygamberlerin, alimlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salih kimselerin şefaatleri de haktır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur:

“Benim ümmetimin Salihlerinin şefaat derecesi, İsrailoğullarına gelen peygamberlerin şefaat derecesi gibidir.”

Şefaat; ahirette günahkar müminlerin affedilmesi, günahı olmayanların daha yüksek derecelere erişmeleri için peygamberlerin, Allah’a yalvarmaları, dua etmeleri ve günahlarının bağışlanmasını istemeleri demektir. Allah’ın izni olmadan bir kimsenin şefaat etmesi veya Allah’ın razı olmadığı birine şefaatte bulunması mümkün değildir. “Hiçbir şefaatçi yoktur ki O’nun izni olmadan şefaat edebilsin.” Yunus Suresi 10/3

“Bunlar Allah’ın rızasına ermiş olanlardan başkasına şefaat edemezler.” Enbiya suresi, 28

Kafir ve münafıklar için şefaat söz konusu değildir. “Onlara (kafirlere) şefaatçilerinin şefaatı fayda vermez.” (Müddesir Suresi: 48; Enam suresi 51)

Hazreti Peygamber bir hadisi şeriflerinde ümmetinin günahkarlarına şefaat edeceğini haber vermiştir.

Şefaat-ı Uzma ne demektir?

Hz. Peygamber’in bir de genel ve kapsamlı bir şefaati olacaktır. Mahşerde bütün insanlar heyecan ve ızdırap içinde bulundukları bir sırada bunların hesaplarını bir an önce görülmesi için Hz. Peygamber şefaat dileyecektir. Buna şefaat-i uzma (büyük şefaat) adı verilir. Hz. Peygamber’in bu anlamdaki şefaat yetkisi Kur’an’da makam-ı mahmud (övülen makam) adı ile anılır.