Peygamberler

Peygamberlerin hepsine inanırız

Peygamberlerin hepsine inanırız
Written by admin

Peygamberlerin hepsine inanırız:

Hz. Âdem Aleyhisselam’dan Hz. Muhammed Aleyhissalâtü Vesselam’a kadar gelip geçen bütün peygamberlere inanırız. Çünkü hepsi hak dini ha­ber vermek, bildirmek üzere gönderilmişlerdir. Bütün peygamberlere inanmak Allah’ın emridir ve imanın esaslanndandır. Kur’an-ı Kerim’de bu husus şöyle ifade edilir:

“Peygamber, kendisine Rabb’inden indirilen Kur’an’ı tasdik edip ona iman etti. Mü’minler de onunla beraber iman ettiler. Onların hepsi Allah’a, meleklerine, kitaplarma ve peygamberlerine iman etti. Onlar, ‘Biz, Allah’ın peygamberlerinden hiçbirini ayırmayız; birine inandığımız gibi hepsine de inanırız’ diyerek iman getirdiler. Ve dediler ki: İşittik ve emrine uyduk. Af­fını ve mağfiretini dileriz, ey Rabb’imiz! Varılacak yer Sen’in huzurun­dur.”54

Resul nedemek?

Yeni bir kitap ve yeni bir şeriat ile belli bir ümmete veya bütün insanlığa Allah tarafından peygamber olarak gönderilmiş olan zatlardır. Resul’e “Mürsel” de denir.

Nebi nedemek?

Yeni bir kitap ve şeriatla gelmeyip kendisinden önceki Resulün getirdiği kitap ve şeriatı devam ettiren zata nebi veya peygamber denir. “Peygam­ber“, haber getiren demektir.

Nebi, resulden daha genel bir kavramdır. Buna göre her resul nebidir, fakat her nebi resul değildir. “Resul”ün çoğulu “Rüsul”, “Mürsel”in çoğulu “Mürselîn”, “Nebi”nin çoğulu “Enbiya”dır.

Bakara Suresi, 2:285.