Dini Sorular ve Cevaplar

Riya, bir amele karıştığı zaman sevabı yok eder mi?

Written by admin

Riya, bir amele karıştığı zaman sevabı yok eder mi?

Riya ve uçup (kendini beğenme) tek tek veya beraberce bir amele karıştığında onu ifsat eder.

Uçup hakkındaki ayet-i kerime şu şekildedir:

“Allah kendini beğenen ve daima böbürlenen kimseyi sevmez” Nisa Suresi, 36

Riya hakkındaki ayet-i kerime ise şu şekildedir:

“Allah’a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını inananlara gösteri için sarf edenleri Allah sevmez” Nisa suresi, 38

Rasulullah (sav) bir hadisi şeriflerinde “Sizin hakkınızda en fazla korktuğum şey küçük şirk, yani riyadır.” Buyurmuşlardır.

Riya; Allah rızası için yapılması gereken ibadetleri ve güzel davranışları kendini beğendirmek ve insanlara göstermek amacıyla yapmak demektir. Riya, yapılan ibadet ve güzel amellerin sevabını ortadan kaldırır. (Bakara Suresi, 264)

Riyanın iki sebebi vardır. İmandaki zayıflık, mal, mülk, makam ve şöhret gibi dünyalık hırsı.

Hz. Peygamber (sav) ahirette, kahraman desinler diye savaşanların, cömert desinler diye infak edenlerin, alim desinler diye ilim öğrenen ve öğretenlerin, güzel okuyor desinler diye Kur’an okuyanların yüzüstü cehenneme atılacağını bildirmiştir.

Uçup; kendini beğenme, kibir, böbürlenme ve şımarma anlamına gelir. Dini bir kavram olarak kişinin sahip olduğu amel, maharet, sanat, mal, makam, güzellik ve ilim gibi nimetleri büyük görerek bunların gerçek sahibinin Allah olduğunu unutması, bir gün yok olup gideceğini düşünmesi emektir. Çok kötü bir huy olan kendini beğenme, kibir ve gururun sonucudur. Ruhi yükselmeye ve manevi kurtuluşa engeldir.