Sa%C4%9F%C4%B1r-ve-dilsizler-nas%C4%B1l-namaz-k%C4%B1lar.jpg?itok=j1fRvQhg

Sağır ve dilsizler nasıl namaz kılar? Okuma yazma bilmeyen sağır ve …

Leave a Comment