Dini Konular

Sargı üzerine meshin süresi var mıdır?

Sargı üzerine meshin süresi var mıdır
Written by admin

Sargı üzerine meshin süresi var mıdır?

Sargı üzerine meshin belli bir süresi yoktur. Hastalıklı kısım iyileşinceye kadar ve üzerindeki sargı durduğu sürece, her abdest ve gusülde üzeri mesh edilir.

Üzerine mesh edildikten sonra sargı değiştirilecek olsa veya iyileşmiş olan yaranın üzerindeki sargı çözülüp düşse yeniden bağlandığı zaman tekrar üzerini mesh etmek gerekmez. Aynı şekilde bir sargıya mesh edil­dikten sonra üzerine başka bir sargı sarılsa onun üzerini yeniden mesh et­meye gerek yoktur.

Vücudun yaralı bulunan bir yerinde ilaç bulunur da üzeri sarılmamış olursa ona da sargıdaki işlem yapılır. Yıkamak zarar vermeyecekse üzerin­den su akıtılır; zarar verecekse hiçbir şey yapılmadan bırakılır.

El ve ayaklarında yarık olan bir kimse üzerine su temas ettiği takdirde acı duyacaksa sadece üzerini mesh etmekle yetinir. Bundan da rahatsız ola­caksa mesh etmeyi de terk eder, yarıkların etrafını yıkar.

Sargılı veya alçılı bölgenin üzerini mesh etmek bunların altlarını yıka­mak yerine geçer. Mesela ayaklardan birisi sargılı bulunup üzeri mesh edil­se diğer sağlam yerler yıkansa yapılan bu mesh caizdir. Fakat mestlerde bu caiz olmamaktadır. Yani sadece bir ayakta mest olup da diğerinde olmasa; birisini mesh etmek, diğerini yıkamak caiz değildir. Çünkü burada yıka­makla mesh etmek birleşememektedir.

Bir sargı ile sarılmış olan yaranın kanı veya cerahati sargının dışına geçmiş olursa abdest bozulur.

Eldivenlere ve başa sarılan sarığa mesh etmek caiz olmaz. Çünkü bunlar hakkında dinî bir delil ve nas bulunmamaktadır.

Sargı üzerine yapılan meshi bozan şeyler

Yara iyileştikten sonra sargı çözülür veya düşerse; eğer namaz içinde ise namaz bozulmuş olur. Sargının bulunduğu bölge yıkanır ve namaz tekrar kılınır.

Şayet namaz dışında abdestli iken düşmüşse sadece sargının altında kal­mış olan yerin yıkanmasıyla abdest tamamlanmış sayılır. Sargı abdestli olunmadığı bir vakitte düşmüşse yeniden abdest alınacağı zaman, artık sar­gı yerinin yıkanması gerekir. Bundan sonra meshin hükmü kalkmış de­mektir.