Namaz

Secde nasıl yapılmalıdır?

Written by admin

Secde nasıl yapılmalıdır?

Cevap: Secdenin en mükemmel şekli, iki eli, iki dizi, iki ayağı ve alın ile birlikte burun kemiğini bütün halinde yere koymaktır. Peygamber Efendimiz bu konuda şöyle buyurmuştur: “Secde ettiğin zaman alnını yere yerleştir, kargaların gagalaması gibi secde etme.”

Habban bin Eret’in haberinde de şöyle gelmiştir: “Rasulullah’a (sav) sıcak kumların alnımız ve avuçlarımızda meydana getirdiği hararetten şikayet ettik fakat o bizim bu şikayetimizi ortadan kaldırmadı.”

Secde icmalen farzdır. Çünkü Allah Teala şöyle buyuruyor: “Ey iman edenler, rüku ve secde edin.” (Hac Suresi, 77)

Namazını düzgün kılmayan birini Peygamberimiz şöyle uyarmıştır. “Sonra mutmain olacak şekilde secde et, sonra mutmain olacak şekilde secdeden kalkıp otur, sonra tekrar mutmain olacak şekilde secdeye var.”

Fakihler secdenin farz oluşunda ittifak etmişlerdir.

Originally posted 2019-01-02 10:49:48.