Dini Konular

Sıla-i Rahim(akraba ilişkilerin)i Terketmek

Written by admin

Sıla-i Rahim(akraba ilişkilerin)i Terketmek

Allah-u Teâlâ, en sevmediği fiiller arasında ge­len bu günahı bizlere, şu ayet-i kerimesinde bil­dirmiştir;

 (Ey münafıklar!) Siz (insanların idâri iş­lerini ve) yönetimi üstlendiğiniz zaman o yer(- yüzün)de (haksız kazançlar elde ederek, işinize gelmeyen insanları öldürterek ve birtakım gü­nahlara bulaşarak) fesat çıkarmanız ve akraba ilişkilerinizi tamamen parçalamanız (dünyâya düşkünlüğünüzü ve makam-mevki hırsınızı bilen herkes tarafından) umulur değil mi?
sila-i-rahimakraba-iliskilerini-terketmek

 İşte ancak onlardır o kimseler ki; Allah onlara lânet etmiştir(, rahmetinden ve cennetin­den uzak etmiştir) de, onları (hakkı işitmekten) sağır etmiştir ve gözlerini (hakikati görmekten) kör etmiştir. (Çünkü onlar sahip oldukları arzu ve gücü, gerçekleri dinleyip anlama yönünde sarf etmemişlerdir.)

Allah Rasulü’nün buyurduğu şu hadis-i şerif­ler, akraba ilişkisini kesmenin ne kadar büyük bir günah olduğuna yeterli şahittir;

“Sıla-i rahimi (akraba ilişkisini) kesen kimse (arayı düzeltip helalleşinceye kadar) cennete gire­mez.” (Buhari)

Şimdi bu hadisten sonra hala; “ben davamda haklıyım, o benim hakkımı yedi, bana saygısızlık yaptı, yüzünü bile görmek istemiyorum, artık böy­le bir kardeşim, akrabam yok, vs…” diyenler olur­sa, onlara şu korkutan hadis-i şerifleri hatırlatırız;

“Allah’a ve Rasûlüne iman ettim (diyerek Müs­lüman olan bir kimse) sıla-i rahime devam etsin.”

(Buhari)

“Sıla-i rahim, Arş’a asılı olduğu halde şöyle nida etmiştir; “beni ulaştıranı(terk etmeyeni), Al­lah (matlubu olan cennete)ulaştırsın. Beni keseni

(terk edeni) de Allah (alakasım)kessinl(Yani ahirette yardımcısı olmasın!)”(Buhari)

“Rızkının bol, ömrünün uzun (bereketli) olma­sını isteyen kimse, sıla-i rahime devam etsin.”

(Buhari)

İşte bizlere sıhhat ve bol rızık kaynağı; ne ka­dar çok hal hatır sorma, o kadar mal ve ömürde bereket…

Bu konu, malumunuz çok derin bir mevzudur fakat değerli pirimiz ve üstadımız Mahmud Efen­di Hazretlerin’nin, bu husustaki özetleyici birkaç sözü ile bu konuyu bitirelim;

“Ya mektup* ya hediye veya selam göndermekle sı- la-i rahim yerine gelmiş olur. Bunlardan birini yapma­dığın takdirde sıla-i ruhimi kesmiş oluyorsun.”

*Bu zamanda mesaj da Allah-u alem buraya girer…

-“Efendi Hazretleri! İslamiyet’i yaşamayan ak­rabalarımıza sıla-i rahim olur mu?” diye sorulun­ca buyurdular;

“Onlara emr-i bii-marûf için gidilir.”

Rabbim tüm birbirine dargın olan akrabaların aralarını hayırla sulhetsin ve bir daha nefse uy­maktan muhafaza buyursun. Amin