Dini Konular

Şirk Nedir Ve Kaç Çeşittir?

Şirk Nedir Ve Kaç Çeşittir?
Written by admin

Şirk Nedir Ve Kaç Çeşittir?
Şirk: Allah-ü Teâlâ’ya varlığında, birliğinde, ilâhlığında veya sı­fatlarında ortak koşmaktır. Şirkte Allah’a iman vardır ama makbul bir iman değildir. Bunun için de müşrikler kâfirdir.

Şirk birkaç şekilde olur:

  1. Allah-ü Teâlâ’nın birliğini kabul etmeyerek O’na ortak veya ortaklar koşmak. Mesela; Eski Yunan’da Savaş Tanrısı, Güzellik Tanrıçası gibi ilâhların varlığına inanılırdı. Bu şirktir.
  2. Allah’ın c.c. birkaç farklı unsurdan oluştuğuna inanmak. Hristiyanların Allah’ın(cc) Baba, Oğul, Kutsal Ruhtan meydana geldiğine inanması gibi. Bu da şirk olur.
  3. Allah’a yaklaştırsın diye O’nun katında şefaatçi olsunlar diye putlara tapmak. Bu Allah’ın^’* birliğine aykırıdır ve şirktir.
  4. Meydana gelen bir hadiseyi Allah’ın yaratması olarak gör­meyip sadece sebeplere bağlamak. Mesela, depremi Allah’tan bil- meyip fail olarak sadece fay hattını kabul etmek.

Bütün bu şirk çeşitlerinden başka bir de, Peygamber Efendimizin( (s.a.v.) ümmetini uyardığı gizli şirk yani “riya” vardır. Riya; bir ibadeti Allah(c c ) rızası için değil de dünyevi bir menfaat ya da gös­teriş için yapmaktır. Riya yapan insan günahkâr olur ama müşrik gibi kâfir olmaz. Riyadan kurtulmak için niyetlerimizi tekrar tekrar kontrol etmeliyiz.