Dini Konular

Sıvı yemeklik yağlara necaset karıştığında nasıl temizlenir?

sıvı yemeklik necaset karıştığında nasıl temizlenir
Written by admin

Sıvı yemeklik yağlara necaset karıştığında iki şekilde temizlenir

 1. Yağ büyükçe bir kaba dökülür içine de kendi miktarmca su konur ve karıştırılır. Yağ suyun üzerine çıkacağından alınarak başka bir kaba konur. Bu iş üç defa tekrarlanırsa yağ temizlenmiş olur.
 2. Bu usul daha kolaydır. Yağ, altında musluğu bulunan bir bidona ko­nur. Üzerine de o miktarda su dökülür. Daha sonra musluk açılarak alttan su boşaltılır, yağ bidonun içinde kalır. Üç sefer bu iş tekrarlanınca yine yağ temizlenmiş sayılır.Bakır ve alüminyum gibi madenlerden ve camdan yapılmış olan kaplara necaset bulaştığı zaman, üç defa yıkayıp pisliğin izi kalmadığı takdirde te­mizlenmiş olur.Kuruduktan sonra izi görülmeyen bir pislik bedenin veya çamaşırın herhangi bir tarafına değdiği unutulsa yahut neresine değdiği tam olarak bilinmese bedenin veya çamaşırın bir tarafı yıkanınca temiz olsa da şüphe­den kurtulmak için tamamını yıkamak daha iyi olur.Süt, pekmez ve bal gibi sıvılara temiz olmayan bir şey karıştığı zaman, bir kaba konur, üzeri de su ile doldurulur, bu maddeler kendi miktarların­da kalıncaya kadar kaynatılır. Bu şekilde üç defa yapılırsa temizlenmiş olurlar.
  1. Silerek temizleme

  Ayna, cam, bıçak, düz tahta, mermer, masa ve tepsi gibi eşyaya yaş veya kuru bir necaset bulaşır kirlenirse üzerinde pisliğin izinin kalmadığı kanaa­tine varıncaya kadar silinmek suretiyle temizlenmiş olur. Dokunan pislik görünebilecek bir şekilde bulunmasıyla, kuruduktan sonra görünmemesi arasında bir fark yoktur. Bu silme işi, bez, sünger, yaprak ve toprak gibi şeylerle yapılabilir. Necaset bulaşan bu eşya, pürüzlü, nakışlı veya oymalı olur da pislik aralarına girerse silmek yeterli gelmez, mutlaka yıkanmaları gerekir.

  1. Ateşle temizleme

  Bazı durumlarda ateşe sokup yakmakla da temizlik yapılır. İslâmî usulle kesilmiş olan bir hayvanın başı üzerinde kan bulunursa ateşe konulup ya­kıldığı takdirde temizlenmiş olur. Ayrıca yıkamaya gerek kalmaz.

  Bıçak ve şiş gibi madenî eşyaya kan bulaştığı zaman yine ateşe sokup çıkarmakla temizlenmiş sayılır.

  Tezek ve diğer necasetler yakılıp kül olduktan sonra bu kül temiz sayı­lır.

  1. Kazımakla temizleme

  Pisliği emmeyecek şekilde olan ayakkabılara kuruduktan sonra görüle­bilen necaset bulaşır ve kurursa kazımak suretiyle temizlenir. Bu mümkün olmazsa yere sürtmekle de temizlenebilir. Fakat pislik yaş olur veya idrar

  gibi kuruyunca görülmeyen bir necaset ise ancak yıkamakla temizlenmiş olur.

  Üzerine necaset bulaşmış olan bir tahta verniklenmemiş ve boyanmamış şekilde yeni ise yontularak temizlenir. Çünkü bu halde iken idrar gibi üze­rine dokunan bir pisliği emmiş olabilir. Şayet tahta pisliği emmeyecek şe­kilde kuru ve eski ise sadece yıkamakla temizlenebilir, yontmaya gerek yoktur.

  Margarinlere ve donmuş halde bulunan yağlara bir necaset bulaşmış ol­sa pislenen kısım oyulup çıkarıldıktan sonra yağ temizlenmiş olur.

  Üzerinde necaset olan bir toprağın, üst kısmını altına getirmekle temiz­lenir.

  Elbiseye dokunan meni, su olmadığı takdirde eğer kurumuş ise ovala­makla temizlenir. Fakat bedene bulaşan meni ancak yıkamak suretiyle te­mizlenebilir.

  1. Bir şeyin aslını değiştirerek temizleme

  Pislenmiş olan zeytinyağı, sabun yapılmakla temizlenmiş olur, sabun olarak kullanılabilir.

  Üzüm suyuna necaset düşmüş, damlamış olsa ve her tarafına dağılmış bulunsa sirke yapılmakla temizlenmiş olur. Bu sirke temizdir, kullanılabi­lir.

  Aynı şekilde şarap da sirke haline getirilerek temiz hale gelmiş olur, ya­ni sirke sayılır.

  Tuz gölü içine düşerek bütünüyle tuz haline gelmiş olan bir hayvan te­mizlenmiş olur. Çünkü o artık tuz olarak kabul edilir.

  Fakat bunlarla birlikte içine necaset düşmüş olan bir süt peynir yapıl­makla, pis olan bir buğday öğütülüp ekmek yapılmakla temizlenmiş ol­maz. Çünkü bunların esas itibariyle mahiyetleri değişmemektedir.

  1. Boğazlayarak temizleme

  Domuzun dışında eti yenen ve yenmeyen bütün hayvanlar dinî usule göre kesilince eğer üzerinde kan veya başka bir necaset yoksa derileri temiz sayılır, ihtiyaç hâlinde böyle bir derinin üzerinde namaz kılmabilir.

  Yine domuz dışında ölmüş olan hayvanlarm kemik, kıl, boynuz, tırnak ve pençe gibi parçaları temizdir. Bunların insanın üzerinde bulunması na­maza engel olmaz.

  1. Tabaklama yoluyla temizleme

  Domuzdan başka bütün hayvanların derileri tabaklanmakla temiz olur. Bu tabaklama işi çoğunlukla derinin iç kısmına şap, tuz veya benzeri kim- ‘ yasal ilaçlar konarak yapılmaktadır. Fakat üzerine toprak serpmek, güneşe ve rüzgâra karşı bırakmakla da yapılabilir. Her iki halde de tabaklanan deri temizdir. Bunlar her türlü ihtiyaç için kullanılabilir.

  Dinen necis (pis) sayılan bir şey tabaklanmış bir deriye bulaşmış olsa bu deri üç defa yıkanmakla temizlenir. Yine nasıl tabaklandığı kesin olarak bi­linmeyen ve nasıl bir madde ile tabaklandığında şüphe edilen bir deri ön­ceki halde olduğu gibi üç defa yıkamakla temizlenmiş olur.