Siyer

SİYER KONUSUNDA KISA KISA BİLGİLER -1-

Written by admin

 • ·         Hicretin 1. Yılında Cuma namazı farz kılındı
 • ·         Abdullah b. Zeyd’e ezan rüyasında öğretildi. İlk ezan hicretin 1. Veya 2. Yılında Bilali Habeşi tarafından okundu.
 • ·         Peygamberimize çok benzeyen ve Uhud savaşında şehid düşen sahabe Hz. Musab b. Umeyr’dir.
 • ·         Hz. Peygamberimize ebter kelimesini yakıştırmaya çalışan bunun üzerine Kevser suresi nazil olan müşrik As b. Vail’dir.
 • ·         Hicretin 2. Yılında Şaban ayında oruç farz kılındı. Aynı yıl ramazan ayında fitr sadakasını Peygamberimiz bir hutbede açıkladı.
 • ·         Hicretin 2. Yılında Ramazan ayından sonra ise Zekat farz kılındı.
 • ·         Ridde savaşları: Hz. Ebubekir’in ilk yıllarında dinden dönen ve zekat vermeyenlerle yaptığı savaşlardır.
 • ·         İslam tarihinde yazılan ilk siyer kitabı Muhammed b. İshak’ın yazdığı “es-Sire”dir.
 • ·         En son vefat eden sahabe Amir b. Vasile el Cüheyni.
 • ·         Medine’den çıkarılan ilk yahudi kabilesi Nadiroğullarıdır.
 • ·         Müslümanların ilk karargahı Dar’ül Erkam’dır.
 • ·         İlk hac emiri Hz. Ebubekir’dir.
 • ·         Harem-i Şerif’te ilk defa açıkta namaz kılan Hz. Ömer’dir.
 • ·         Hz. Peygamber tarafından Medine’ye gönderilen ilk İslam davetçisi Musab b. Umeyr’dir.
 • ·         Hz. Muhammed’in bir gece Mekke’den Mescid-i Aksa’ya götürülmesine isra, göklere çıkarılmasına Mi’raç denmektedir.
 • ·         İdamından önce iki rekat namaz kılan sahabe Hubeyb b. Adiy’dir.
 • ·         Medine’de ilk vefat eden mü’min Baki kabristanına ilk defnedilen ve kabrinin başına ilk mezar taşı dikilen kişi, Osman b. Maz’un’dur.
 • ·         Uhud savaşında Hz. Hamza’yı şehit eden Vahşi b. Harb’tır.
 • ·         İlk medrese Suffe’dir. (Mescid-i Nebevi’nin yanındaki sundurma.)
 • ·         İslam’da ilk selam veren Ebu Zer-i Gıfari’dir.
 • ·         Müslümanların Müslüman olmayanlar ile yaptığı ilk savaş Bedir Harbidir.
 • ·         İslam tarihinde ayrılığın başladığı ilk savaş Sıffin Savaşıdır.
 • ·         Müşriklere açıktan Kur’an okuyan ilk kişi Abdullah b. Mesud’tur.
 • ·         İlk Kur’an ayetleri Alak suresinin ilk beş ayeti olup Hira Mağarasında nazil olmuştur.
 • ·         Peygamber Efendimiz’in ilk sancak verdiği zat, amcası Hz. Hamza’dır. Sancağın rengi beyaz idi.
 • ·         Kur’an-ı Kerim’e mushaf ismini veren Hz. Ebubekir’di.
 • ·         İslam’da ilk bayrak Huneyn muharebesinde kullanıldı. Bu bayrağı Peygamber Efendimiz kendisi yaptı. Rengi siyah idi.
 • ·         İlk kadı Hz. Ömer’di. Bir sene görev yaptı. Hiç kimse dava için gelmedi.
 • ·         Emiru’l mü’minin diye ilk isimlendirilen Hz. Ömer’dir.
 • ·         İlk düzenli orduyu kurduran, ilk talimi, ilk askeri eğitimi yaptıran Hz. Ömer’di.
 • ·         İlk para bastıran, gümrük vergisi alan ve hicri takvimi uygulayan da Hz. Ömer’di.
 • ·         İlk kadın şehit Hz. Sümeyye’dir.
 • ·         İlk erkek şehit Hz. Yasir’dir.
 • ·         İlk İslam Valisi Yemen Valisi Bâzân’dır.

Originally posted 2017-03-09 22:37:00.