0 beğenilme 0 beğenilmeme
6 gösterim
Dini Sorular kategorisinde (1.3k puan)
Ölünce berzah aleminde sevdiklerimize kavuşacakmıyız yani ahiretten önce berzahtada kavuşurmuyuz

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
Ehl-i sünnetin kabul ettiği gerçek şudur ki; insanlar kabir/berzah aleminde bir hayat yaşarlar. Cehennemlikler azap görecekleri gibi, cennetlikler de mükâfat görecekler. “Firavun ve taraftarlarının sabah akşam ateşe arz edilirler.” (Mümin,46) mealindeki ayette kafirlerin berzahtaki hayatlarına ve taziplerine işaret edilmiştir.

“Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler ve rablerinin katında rızıklanıyorlar.” (Al-i İmran, 3/169) mealindeki ayette ise, cennetlik olanların, özellikle şehitlerin berzah aleminde mükafatlı bir hayat yaşadıklarına işaret edilmiştir.

Razi’nin de ifade ettiği gibi, -yukarıdaki ayette açıkça belirtildiği üzere-cehennemliklerin kabir/Berzah aleminde ceza görmeleri için onlara hayat veriliyorsa, cennetliklerin mükâfat görmeleri için aynı berzaha hayatına mazhar kılınmaları evleviyetle söz konusudur. (bk. Razi, ilgili ayetin tefsiri).

İbn Kesir’in ifadesiyle, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed b. Hanbel’in yer aldığı sahih bir rivayette: “Müminin ruhu cesedine tekrar iade edileceği kıyamet gününe kadar -Berzah aleminde- (bir kuş gibi) uçacak ve cennetteki meyvelerden yiyecektir.” (bk. İbn Kesir, ilgili ayetin tefsiri)

- Berzah/kabir alemindeki ruhani hayatın olduğu konusunda, ayetlerin işaretleri yanında bir çok hadisin ifadeleri de söz konusudur.

Örneğin, Buhari ve Müslim’in rivayet ettiği bir hadiste, Hz. Enes şöyle demiştir: “Bir-i Maune faciasında –müşrikler tarafından tuzağa düşürülüp- aynı günün sabahında birlikte şehit edilen yetmiş civarındaki sahabinin/Ensarın “Bizden halkımıza şunu aktarın ki, Rabbimize kavuştuk, O bizden razı oldu ve bizi de razı etti.” şeklindeki sözleri bir süre Kuran’ın ayeti gibi okunduktan sonra -Allah tarafından- kaldırılmıştır.” (Buhari, 2801; Müslim, 677)

- Bu sahih haberden de anlaşılıyor ki, Kabir/Berzah aleminde ruhani bir hayat vardır. O halde, mükâfat gören müminlerin ruhları bir arada olacağı gibi, kâfirlerin de ruhları bir yerde olur.

Bediüzzaman hazretlerinin aşağıdaki sözlerinden de bu gerçeği anlamak mümkündür:

“...Ve sağ tarafımda gördüğüm mezar-ı ekber; baştan başa güzel, yeşil bahçelerle nuranî insanların taht-ı riyasetinde ibadet ve hizmet ve sohbet ve zikir meclisleri olduğunu farkettim...Zaman-ı mazi, bir mezar-ı ekber değil, belki herbir asrı bir nebinin veya evliyanın taht-ı riyasetinde vazife-i ubudiyeti îfa eden ervah-ı sâfiye cemaatlarının vazife-i hayatlarını bitirmekle "Allahü Ekber" diyerek makamat-ı âliyeye uçmalarını ve müstakbel tarafına geçmelerini kalb gözü ile görür.” (Sözler, 313-314)

“Evet şüheda, hayat-ı dünyevîlerini tarîk-ı hakta feda ettikleri için, Cenab-ı Hak kemal-i kereminden onlara hayat-ı dünyeviyeye benzer, fakat kedersiz, zahmetsiz bir hayatı Âlem-i Berzahta onlara ihsan eder. Onlar kendilerini ölmüş bilmiyorlar.. yalnız kendilerinin daha iyi bir âleme gittiklerini biliyorlar.. kemal-i saadetle mütelezziz oluyorlar.. ölümdeki firak acılığını hissetmiyorlar. Ehl-i kuburun çendan ruhları bâkidir, fakat kendilerini ölmüş biliyorlar. Berzahta aldıkları lezzet ve saadet, şühedanın lezzetine yetişmez.”
Selamun Aleyküm Hoş geldiniz, Cennetbahcemiz sizlere sorularınızın diğer üyelerimiz tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar. Sitemiz reklam gelirleri ile ayakta tutulmaktadır. Destekleriniz için teşekkür ederiz.

4.4k soru

4k cevap

26.4k yorum

820 üye

...