0 beğenilme 0 beğenilmeme
8 gösterim
Kur'anı Kerim kategorisinde
Öncelikle selamin aleykum sorum şudur ahzab suresinin 23 ayeti sonradan konuldu veya eksik diyenler var bunu neye dayanarak söylüyorlar ahzab suresinin 23 ayeti bulamayıp huzeyme bin sabit isimli birinin yanında bulunmasına ait olan bir hadis varmı varsa yollayabilirmisiniz ve birde bir hadiste tevbe suresinin son iki ayeti onda bulundu diyor bir hadistede ahzab suresinin 23 ayeti o insanda bulundu diyor yazılı olarak yani bu iki hadisi buharimi yazıyor bana yollarmisiniz ve bu ahzab suresi ile ilgili olan hadis doğru mu bu iki hadisten hangisi doğrudur veya ikisidemi doğrudur yoksa ibn zeyd tek seferdemi gidip tevbe suresinin son iki ayetini ve ahzab suresinin 23 ayeti almıştır yoksa farklı zamanlardamı?

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
Elbette Mushaf'ta bu ayet vardı. Ancak Hz. Zeyd, her ayet için bazı şartların yanında ayrıca yazılı bir kaynak da istiyordu. İşte soruda geçen konuyla ilgili olarak bulduğu yazılı kaynak için bu ifadeyi kullanmıştır.

Kur’an’ın bir araya getirilmesinin her üç safhasında da  komisyon başkanı olan Zeyd b. Sabit, kendisi hafız olmakla beraber, Kur’an’ın bu çalışmasında iki kriteri esas almıştır. Bu oldukça objektif olan iki kriterden:

Birincisi: Hz. Peygamber (asm)’in vahiy kâtiplerine yazdırdığı şekliyle yer alan yazı malzemelerine başvurarak ayetleri tespit etmek. Ve bu malzemeyi tespit ederken de mutlaka iki şahidin şahitliğiyle tasdik edilmesi şartını aramak.

İkincisi: Kur’an’ın ezberden okuyan hafızların bilgisine müracaat etmek. (bk. Zerkanî, Menahilu’l-İrfan, 1/285)

- İlgili rivayette “Ben, Resulullah’ın okuduğunu defalarca işittiğim Ahzab suresinden kaybettiğim/bulamadığım bir ayeti...” demesinden açıkça anlaşılıyor ki, Hz. Zeyd, bu ayeti ezberinden biliyordu, fakat onu yazılı olarak da görmek istiyordu. Yoksa öyle bir ayetin varlığından nasıl haberdar olmuştu!..

Ayrıca, “Ben onu Ebu Huzeyme veya Huzeyme’nin yanında buldum” derken de onu orada “yazılı metin halinde” bulduğunu kastetmiştir. (bk. İbn Hacer, 8/518; Menahil, a.g.y)

- Öyle anlaşılıyor ki, Zeyd bu son çalışmayı, Hz. Hafsa’nın yanında bulunan Mushafı esas almakla beraber, yine de iki şahitle tespit edilen bir “yazılımı” da bir şart olarak ön görmüştür. Yani, ilgili Mushaf'ta olmakla beraber, ayrıca bu işi takviye etmek maksadıyla “iki şahitli yazı malzemeleri ile Kur’an’ı ezberden okuyan hafızların bilgisi”ne de müracaat etmiştir.  

Nitekim Hz. Zeyd’in: “Bu ayeti Huzeyme’nin dışında kimsenin yanında bulamadım.” demesi, bu gerçeğin açık göstergesidir.

- Bununla beraber, rivayetlerden anlaşıldığı kadarıyla, Hz. Osman zamanında Kur’an’ı cemeden heyet, yalnız Hz. Hafsa’nın yanındaki sahifelere değil, aynı zamanda Hz. Ebu Bekir döneminde yazılan sahifelere, hatta o güne kadar bazı şahısların kendileri için yazdıkları sahifelere de bakmayı ihmal etmemişler. (krş. Subhi Salih, Mebahis, 1/80-83)
Selamun Aleyküm Hoş geldiniz, Cennetbahcemiz sizlere sorularınızın diğer üyelerimiz tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar. Sitemiz reklam gelirleri ile ayakta tutulmaktadır. Destekleriniz için teşekkür ederiz.

4.4k soru

4k cevap

35.2k yorum

821 üye

...