0 beğenilme 0 beğenilmeme
38 gösterim
Dini Sorular kategorisinde
Erkekken kadın  birinin ahirette cinsiyeti ne olacaktır veya allah cinsiyet değiştirenleri affedermi cinsiyet değiştirmek zinadan dahamı günahtır

2 Cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
Bunların durumunu açıkça bir ayet veya hadiste göremedik. Ancak İslam'ın genel prensiplerine dayanarak şunu söyleyebiliriz:

İmtihan şartlarına haiz olan bütün insanlar -istisnasız- öteki dünyada yaptıklarının karşılığını / mükâfat veya ceza görecekler.

Buna göre cennete girenlerin oradaki bütün nimetlerden istifade etmeleri, Allah'ın merhametinin bir gereği olarak görünmektedir. Buna göre, önemli bir nimet olan evlilikten de bütün insanların faydalanması gerekir.

Aslında bu insanlar -bir hikmete binaen- cinsiyetleri belirleyen uzuvları tam olarak teşekkül etmemekle beraber, Allah katında onların hangi kategoriye dahil olduğu bellidir.

Bu sebepledir ki, İslam hukukunda bunlar, gösterecekleri erkeğimsi veya dişimsi temayüllere göre erkek veya kadın gibi kabul edilirler.(Nevevî, Mecmu, I/198- el-Mektebe eş-Şamile-). Ayrıca, iki uzvu olanlar, eğer erkek uzvundan idrar yaparsa erkek, kadın uzvundan idrar yaparsa kadın kabul edilir. Sakal erkeklik alameti olduğu gibi, kadın gibi göğüslerin olması, aybaşı görmesi ve benzeri durumlar da kadınlığın alametidir. Bu gibi insanlar bu alametler doğrultusunda muamelelere tabi olurlar.(bk. Mebsut, 33/198, 221-el-Mektebe eş-Şamile-)

O halde, bunların belli bir cinsiyetleri vardır. Ve bu cinsiyetlerini en iyi bilen Yüce Yaratıcı orada bunların durumunu düzeltip normal şekilde evlenmelerini sağlaması, sonsuz kudretine ağır gelmeyeceği gibi, sonsuz rahmetine de uygun düşer. En iyisini Allah bilir.
0 beğenilme 0 beğenilmeme
İslam, canlı varlıkların yaratılıştan var ve normal olan özelliklerinin, organlarının, şekillerinin değiştirilmesine izin vermemekte, bunu "Allah'ın yaratışını değiştirmeye kalkışma" olarak değerlendirmekte ve lanetlemektedir. Şayet normal dışı bir eksiklik, fazlalık, çirkinlik, arıza var ise bunun düzeltilmesi (bu manada estetik ameliyat) caizdir, tedavi olarak kabul edilmektedir. Bu genel hükme ve kurala göre biyolojik ve fizyolojik olarak erkek veya kadın olan bir insanın, sırf kendisini karşı cinsten gördüğü, böyle hissettiği, bu yüzden bunalıma girdiği için ameliyat edilerek karşı cinsin bazı özelliklerine ve organlarına kavuşturulması asla caiz değildir, bu tedavi değil, bozma ve dejenere etmedir. Bu yüzden bunalıma girenler, başka sebeplerle bunalıma girenler gibi erbabı tarafından tedavi edilmelidirler. Bir kimse ruh hastalığına tutulduğu için burnunu kurbağa, parmağını akrep zannetse, böyle görüp, böyle hissetse, bu kimseyi tedavi etmek için burnunu veya parmağını kesen bir tabibi ne duydum, ne gördüm, ne de bir yerde okudum!

5. Doğuştan iki cinsin de bazı organlarını taşıyan kimselere bakılır; bunlardan hangisi fonksiyonlar itibariyle güçlü ve etkili ise kişi o cinsiyette ve o sıfatta kabul edilir, bu durumda diğer fazlalıklar anormal sayılarak ameliyat yoluyla giderilir ve bu, altıncı parmak, üçüncü ayak gibi anormal bir fazlalık olduğundan giderilmesinde dini bir sakınca bulunmaz.

Gerçekte var olup olmadığını bilmemekle beraber her iki organ ve özelliği eşit olarak taşıyan (hunsâ-yi müşkil) bir insan bulunursa onun psikolojisi, kendini hangi cinsten gördüğü, saydığı, hissettiği esas alınır ve buna göre işlem yapılır; yani dini bakımdan kendisine böyle davranıldığı gibi tedavi ve ameliyat bakımından da buna göre hareket edilir.

Eğer doğuştan her iki cinsin de belirleyici organ ve alametlerini taşımayan (bu çeşit hunsâ-yi müşkil) bir insana rastlanırsa, ona da bir önceki maddede olduğu gibi davranılır; hissi ve eğilimi göz önüne alınır.

Günlük hayat, kılık kıyafet, tesettür, haklar ve borçlar ...bakımından da hunsâlara yapılacak muamele, yukarıdaki maddelerde açıklanan sonuçlara, işlemlere ve kabullenişlere göre olacaktır.

Allah Teala'nın bu gibi kullarına muamelesi, şüphesiz adalet, rahmet ve mahabbete çerçevesinde olacaktır; yeter ki, onlar da diğer kullar gibi iradeleri dahilinde bulunan alanda Allah'a itaat ve kulluktan ayrılmasınlar. Ayrılmaları halinde ise yine muamele, "normal olup da günah işleyen kullar"ınkine eşit olacaktır. (Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN)

Selamun Aleyküm Hoş geldiniz, Cennetbahcemiz sizlere sorularınızın diğer üyelerimiz tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar. Sitemiz reklam gelirleri ile ayakta tutulmaktadır. Destekleriniz için teşekkür ederiz.

4.5k soru

4k cevap

59.5k yorum

889 üye

...