Dini Konular

Su kuyularının temizlenmesi ve hükümleri nelerdir?

Su kuyularının temizlenmesi ve hükümleri nelerdir
Written by admin

Su kuyularının temizlenmesi ve hükümleri

Bazı konutlarda ve işyerlerinde bir su kuyusu veya zemine yapılmış bir su deposu bulunmaktadır. Bundan dolayı kuyuların temizliğinin kontrolü, pislendiği zaman nasıl temizleneceği önem taşımaktadır.

Bir kuyunun suyu ne kadar çok olursa olsun, yüz ölçümü 50 metrekare­ye varmadıkça o kuyunun suyu küçük su sayılır. Böyle bir kuyunun içine necis (pis) sayılan bir şey düşerse suyu pislenmiş demektir. Temizlenme­dikçe herhangi bir şekilde kullanmak caiz değildir.

Bir su kuyusunun temizlenmesi içine düşen pisliğin durumuna göre üç şekilde olur:

1.Suyu tamamen boşaltılır.

2.Kırk kova su çekilir.

3.Yirmi kova su çekilir.

Hangi hallerde kuyunun suyunu tamamen çekip boşaltmak gerekir?

Bir kuyuya bir damla da olsa kan, şarap veya idrar gibi sıvı bir pislik karışırsa

Tavuk, ördek ve kaz gibi kümes hayvanlarının veya kedi ve köpek gi­bi eti yenmeyen hayvanların yahut insanın dışkısı düşerse

İnsan yahut koyun ve keçi gibi büyük cüsseli bir hayvan düşüp ölürse

Fare ve serçe gibi küçük bir hayvan kuyuya düşüp öldükten sonra da şişer, dağılır veya tüyleri dökülecek hale gelirse

Kuyuya domuz düşerse, ölmeden ve ağzının suyu değmeden çıkarılsa bile suyun tamamının boşaltılması gerekir.

Suyun tamamını boşaltma işini yapmadan önce, kuyuyu pislendiren şey çıkarılabilecek cinsten ise önce o çıkarılır, sonra da dibinde bir kovayı dol­duracak miktarda su kalmayıncaya kadar çekilir. Bu iş bittikten sonra hem kuyu, hem kova, hem de ip temizlenmiş kabul edilir.

Şayet kuyunun dibinde devamlı şekilde su kaynıyor, çektikçe yeniden doluyorsa suyu tamamen boşaltmak da mümkün değilse bu durumda iki yüz kova su çekmekle kuyu temizlenmiş sayılır. Fakat üç yüz kova su çek­mek de müstehaptır (dinen hoşa giden bir davranış). Hatta kuyunun temiz olduğuna tam olarak kanaat getirmek için kuyudan anlayan iki adama ku­yuda ne kadar su olduğu tahmin ettirildikten sonra -mesela dört yüz kova su var derlerse- bu miktar su çekilir. Bu boşaltma işi kova ile çekilerek ya­pılabildiği gibi, su motoru ile de yapılabilir.