Dini Sorular ve Cevaplar

Suret ,resim, heykel Çizmek ve evde bulundurmak caizmidir?

Written by admin

Suret ,resim, heykel  Çizmek ve evde bulundurmak caizmidir?

Ne üzücüdür ki hemen hemen her dükkan ve evlerde çokça gördüğümüz bu resim ve hey­kel işi, hadis-i şeriflerde şiddetle yasaklanmıştır. Şöyle ki;
suret-resim-heykel-cizmek-ve-evde-bulundurmak-caizmidir

Aişe (Radyallahu Anha) şöyle dedi:

“Bir gün üstünde bir takım resimler bulunan küçük bir yastık satın almıştım. Rasûliillah (Sal lallahu Aleyhi ve Sellem) bunu görünce kapının önünde durdu ve içeriye girmedi. Ben Rasûlüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yüzündeki hoşnutsuzluğu anla­dım ve:

-Yid Rasulellalı! Tevbe ederim. Ben ne günahı işledim ki? deyince Rasûlüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sel­lem) şöyle buyurdu:

-“Şu yastığın hali nedir?”

Ben:

-“Onu, üzerine oturasın ve yaslanasın diye se­nin için satın aldım” deyince Rasûlüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

-“Bu resimlerin sahipleri kıyamet gününde muhakkak ki azab edilirler. İçinde resim bulunan eve melekler girmez!” (Buhari)

Yine Aişe (Radtyallahu Anha) Annemiz anlatıyor;

Rasûlüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir Seferden geldi. Ben de üzerinde resimler bulunan bir perde­yi rafın üzerine örtmüştüm. Rasûlüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onu görünce yerinden çıkarıp yırttı ve şöyle buyurdu:

-“Kıyamet gününde insanlar içinde en şiddet­li azaba düçar olacaklar; (resim ve heykel çizerek) Allah’ın yaratmasına benzetmeye çalışan kimse­lerdir!” (Müslim)

“Ahirette en şiddetli azab olacak kinıseler(den biri) de; musavvirler(sûret çizen, resimci ve heykel yapanlar)dır. Onlara; ‘yaptıklarınızı diriltin!(ba-

kalım)’ denecek fakat buna güç yetiremeyecekler.”

(Buhari)

Ebu Zur’a (Rahmetullahi Aleyh) şöyle anlattı:

Ben, bir kere Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) ile beraber Medine’de bir eve girdim. Ebu Hureyre, bu evin üst katında bir ressamın resim ve suretler yapmakta olduğunu gördü de şöyle dedi:

-Ben, Rasûlüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den işittim, şöyle buyurdu:

-“(Yüce Allah şöyle buyurdu); Benim yarattığım gibi yaratmaya çalışan kişiden daha zalim kim vardır? Haydi, bir habbe yaratsınlar, haydi bir zerre yaratsınlar!” (Buhari)

“İçerisinde heykeller yahut resimler bulunan her hangi bir eve melekler girmezler!” (Müslim)

Son olarak şu hadis-i şerifi nakledip bu konu­yu da bitirelim;

Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ŞÖyle buyurdu:

“Kıyamet günü cehennemden bir boyun çıka­caktır ki, onun gören iki gözü, işiten iki kulağı ve konuşan bir dili olacak ve diyecektir ki:

-Ben üç kişiye tayin edildim:

Her inatçı zorbaya, Allah ile beraber başka bir ilaha ibadet eden her insana ve musavvirlere; canlı (olan bir şeyin) resmi ve heykeli(ni) yapanla­ra!” (Tirmizi)