'Hanbeli mezhebi hakkında bilgi' etiketi altındaki kayıtlar görüntüleniyor...

  • Mezhepler Hakkında Genel Bilgiler
    Mezhepler Hakkında Genel Bilgiler Hanefi Mezhebi Ameli mezhepler 4 kısımdır. Bir tanesi de Hanefi Mezhebidir. Bu Mezhebin İmamı İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleridir. Asıl adı Numan dır. Babasının adı Sabit’tir. Hicri 80 yılında Küfede dogmuştur. ...
    25 Kasım 2016
    1132