'hanefi mezhebi' etiketi altındaki kayıtlar görüntüleniyor...

 • Diş dolgusu, kaplama ve protez gusle engel olur mu?
  Diş dolgusu, kaplama ve protez gusle engel olur mu? Hanefi Mezhebi'ne göre ağız, vücudun dış kısmından sayılır. Bunun için farz olan gusül esnasında ağza su verip içini iyice ıslatmak gerekmektedir. Ancak çürüyen dişe dolgu, kaplama veya protez y...
  21 Mart 2017
  768
 • Bir mezhepten diğer mezhebe geçilebilir mi?
  Bir mezhepten diğer mezhebe geçilebilir mi? Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan Müslümanlar dört mezhepten bi­rine bağlıdırlar. Bir Müslüman hak mezheplerden birisine tâbi olur, ibadet ve muamele­lerini o mezhebin hüküm ve içtihatlarına göre ...
  2 Şubat 2017
  912
 • Hanefî Mezhebi nasıl oluştu?
  Hanefî Mezhebi nasıl oluştu? İmam-ı Züfer Babası Basra valilerinden Hüzeyl'dir. Hicrî 110 tarihinde doğmuş, 158'de Basra'da vefat etmiştir. İmam-ı Âzam'm yakın talebeleri arasında yer alıyordu. İmam-ı Âzam'm kendisine ayrı bir yakınlığı ve sevgis...
  31 Ocak 2017
  1131
 • 4 Büyük Mezhep Hangileridir?
  4 Büyük Mezhep Hangileridir? Bu tercih ve taraftarlık zamanla yerini "gidilen yol" manasına gelen "mezhep"lere terk etti. O dönem başta hadis ve tefsir olmak üzere birçok İslâmî ilimlerin okunduğu verimli bir ortamdı. Müçtehit derecesinde çok sayı...
  18 Ocak 2017
  1298