'Hanefî Mezhebi ne zaman meydana geldi?' etiketi altındaki kayıtlar görüntüleniyor...

  • Hanefî Mezhebi nasıl oluştu?
    Hanefî Mezhebi nasıl oluştu? İmam-ı Züfer Babası Basra valilerinden Hüzeyl'dir. Hicrî 110 tarihinde doğmuş, 158'de Basra'da vefat etmiştir. İmam-ı Âzam'm yakın talebeleri arasında yer alıyordu. İmam-ı Âzam'm kendisine ayrı bir yakınlığı ve sevgis...
    31 Ocak 2017
    1141