'İmam-ı Azam Ebu Hanifenin Hayatı' etiketi altındaki kayıtlar görüntüleniyor...

  • İmam-ı Azam Ebu Hanife ve Hanefi Mezhebi
    İmam-ı Azam Ebu Hanife ve Hanefi Mezhebi Ebu Hanife'nin asıl adı Numan, babasının adı da Sabit'tir. Fakat İmam-ı Âzam olarak meşhur olmuştur. İmam-ı Âzam, Hicrî 80 tarihinde Kûfe'de doğdu, yetmiş yaşında iken Hicrî 150'de Bağdat'ta Allah'ın rahmet...
    18 Ocak 2017
    1342